Corona – nieuwe Q&A met enkele aanpassingen

De nieuwe Q&A COVID-19 voor het funderend onderwijs is gepubliceerd. Leer hier de belangrijkste wijzigingen voor het PO & VO.

‘Leer ze rekenen’: een gratis boek voor onderwijsprofessionals!

‘Leer ze rekenen’: een gratis boek voor onderwijsprofessionals! Word nu lid van het Lerarencollectief en ontvang gratis een exemplaar!

Geen aanvullende maatregelen voor po&vo

Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

Voorzitter Sharon Martens te gast bij Radio 1

Sharon Martens, voorzitter van Het Lerarencollectief, was afgelopen week te gast bij het Radio 1 programma ”Met het Oog op Morgen” om te praten over de heropening van de scholen. Kijk hier het hele fragment terug.

PO & VO per 10 januari weer open!

Het kabinet heeft, op advies van het OMT, besloten dat de scholen in het PO & Vo per 10 januari open kunnen. Dezelfde maatregelen als vóór de kerstvakantie zullen van kracht zijn.

Het is gezien!

Het is gezien! Bedankt voor je harde werk. Fijne kerstvakantie!

Kwartiermakers VO per januari 2022 officieel van start bij Lerarencollectief

Vandaag heeft de Minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer laten weten vanaf januari 2022 financiële ondersteuning te verlenen aan vervolgstappen richting uitbreiding van het Lerarencollectief met een afdeling voor het Voortgezet Onderwijs. Wij zijn zeer opgetogen over dit besluit.

LOCKDOWN: Ook VO/VSO dicht!

Gisteren en vandaag werd er al voor gewaarschuwd in de media: ‘We gaan weer in lockdown’. Helaas is dit zojuist in de persconferentie bevestigd. Afgelopen dinsdag hebben wij al gehoord komende week de deuren in het PO/SBO/SO te moeten sluiten. Ook het VO/VSO sluit hier nu bij aan.

Scholen dicht per maandag 20 december

Wat lange tijd al in de lucht hing, gaat dan toch nu gebeuren. Het PO/SBO/SO gaan dicht per maandag 20 december.

Reactie op rapport Onderwijsraad: “Publiek karakter voorop”

Op dinsdag 7 december publiceerde de Onderwijsraad een advies hoe om te gaan met het private aanbod binnen ons onderwijs.

Beter leesonderwijs: van weten naar doen!

Hoe kunnen we van onze leerlingen betere en gemotiveerde lezers maken? Wetenschappers, onderwijsexperts en professionals uit de praktijk schetsen daarvoor een raamwerk in Beter leesonderwijs: van weten naar doen! Het is van belang dat scholen de urgentie onder ogen zien en in actie komen, aldus dit visiestuk. De leden van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs stellen acties voor. 

Beter leesonderwijs: van weten naar doen! is het resultaat van één jaar Kennistafel Effectief Leesonderwijs om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijk onderzoekers van hogescholen en universiteiten, onderwijsexperts van kennisinstituten en professionals uit de praktijk.

De kernboodschap van de Kennistafel bestaat uit drie punten:

  1. Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, waarin sprake is van een samenspel van verschillende soorten kennis, vaardigheden en processen.
  2. Dat betekent dat effectief leesonderwijs uit verschillende elementen bestaat die in samenhang moeten worden aangeboden.
  3. Om de voorwaarden voor effectief leesonderwijs te garanderen, is besef van urgentie nodig en moet actie worden ondernomen door opleidingen en scholen op verschillende niveaus. Effectief leesonderwijs betekent beredeneerde keuzes maken vanuit een heldere visie die doorklinkt op alle niveaus.

Actie

Het visiestuk is de opbrengst van het eerste jaar van de kennistafel. In het tweede jaar worden de plannen uitgevoerd. Hiervoor is Bart betrokken namens de Lerarenraad. Wil je hier meer over weten, neem contact op: bart@lerarencollectief.nl

Nieuwe coronamaatregelen scholen

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor scholen aangekondigd.

Per abuis driemaal contributie afgeschreven?

Door een fout is bij enkele leden (stuk of 200) onterecht 1, 2 of 3x lidmaatschapsgeld geïncasseerd. De fout ligt bij B&T, onze beheerder van de website. We kwamen hier gisteren achter en konden het niet meer herstellen. Mollie is ons betalingssysteem en zij houden alle geïncasseerde bedragen 14 dagen vast. Op 9 december wordt dit beschikbaar en zal het direct worden teruggestort naar de leden. Enkele werkdagen later hebben ze het weer terug.
Heel vervelend dat dit gebeurd is. We nemen er komend weekend (of uiterlijk maandag) ook een stukje over op in de Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Webmaster Eddy Erkelens van het Lerarencollectief

Nieuw OMT advies: “extra uitwerking basisregels”

In het 130e OMT advies staat een extra uitwerking van de basisregels voor het funderend onderwijs.

Lerarencollectief – Uitkomst peiling coronamaatregelen

75% van de leraren heeft behoefte aan landelijke coronamaatregelen voor scholen. “Veel scholen en besturen nemen nu al maatregelen om besmettingen te voorkomen, maar deze grote verantwoordelijkheid moet niet bij een individuele schoolleider of leraar liggen”, zegt Sharon Martens voorzitter van het Lerarencollectief.

Het beroep leraar is een vak!

Het lerarentekort loopt alleen maar op en de formatie duurt voort. De VVD wil dat het vak aantrekkelijker wordt gemaakt en het traject ernaartoe eenvoudiger. Het Lerarencollectief denkt niet dat genoemde oplossingen in onderstaand artikel het lerarentekort oplossen. Wij hebben altijd gezegd dat het dichten van loonkloof voorwaardelijk is om het lerarentekort op te lossen. De portemonnee moet dus wel getrokken worden!

Terugblik Avond van de leraar

Op maandagavond 8 november vond de Avond van de leraar plaats tijdens Educaution in Pakhuis de Zwijger. Kijk hier de uitzending terug.

loonkloof po-vo

500 miljoen euro voor loonkloof PO-VO

500 miljoen euro voor loonkloof PO-VO
Het demissionaire kabinet steekt 500 miljoen euro in het verminderen van de loonkloof van leraren en schoolleiders tussen het PO en VO, zo bleek afgelopen week bij de Algemene Politieke Beschouwingen. De afgelopen jaren is er meermaals gestaakt; zo stond het Zuiderpark en het Malieveld vol met duizenden boze leraren en ondersteuners uit alle onderwijssectoren. Hun boodschap ‘investeer in onderwijs’ is alsnog opgepikt door het demissionaire kabinet.

De loonkloof is met deze investering nog niet gedicht, maar het is een mooie vervolgstap richting het dichten ervan. Hiervoor is nog zo’n 400 miljoen euro nodig. Laten we hopen dat deze investering deel uit maakt van het nieuwe regeerakkoord. Het dichten van de loonkloof is één stap, hoe we zelf naar ons beroep kijken en hoe anderen dat doen is tevens heel bepalend om nieuwe leraren aan te trekken en het lerarentekort aan te pakken.

Wij steunen de vakbonden die zich inzetten voor aantrekkelijk salaris en we verwachten dat zij alles op alles zullen zetten om deze 500 miljoen op de juiste plek terecht te laten komen: bij de lonen van leraren, ondersteuners en schoolleiders. Wij zullen dit nauwlettend volgen en richten ons op het beroepsbeeld, opdat we geloven dat een eerlijk salaris én een aantrekkelijk beroepsbeeld veel nieuwe leraren aan kan trekken en daarmee het lerarentekort aangepakt wordt.

Tijdelijk extra salaris

Tijdelijk extra salaris

In verschillende media is te lezen dat leraren extra geld krijgen op scholen met uitdagende leerlingen om het werk aantrekkelijker te maken.

https://nos.nl/artikel/2394928-tijdelijk-extra-salaris-voor-personeel-op-scholen-met-achterstanden

Het als maar groeiende lerarentekort en de druk op het onderwijs schreeuwt om aandacht en structurele investeringen.

Het Lerarencollectief probeert iedere keer aan iedere overlegtafel te laten zien wat de leraar nu en in de toekomst nodig heeft. We vinden dat het beroep aantrekkelijker gemaakt moet worden door een eerlijker salaris voor álle leraren en een herkenbaar beroepsbeeld met een carrièreperspectief. Op dit moment zijn de uitwerkingen nog in volle gang en de overleggen zijn zelfs weer gestart in de zomervakantie. We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Update aanpak lerarentekort

Update aanpak lerarentekort

Afgelopen donderdag 24 juni mocht ik, Dymphy, namens jullie naar Den Haag om daar in kleine setting op het ministerie van OCW verder te spreken over de aanpak van het lerarentekort. De kleine setting was onder andere door de coronamaatregelen en omdat het in het echt wat prettiger spreekt. Eindelijk heb ik andere bestuurders in het echt mogen ontmoeten. Aan tafel zat ik met bestuurders van FvOv, AOb, Vereniging Hogescholen en de VO-Raad samen met Inge Vossenaar van het ministerie. De belangrijkste vraag die er gesteld werd was: Wat heb je nodig om door te kunnen bouwen aan een duurzame oplossing voor het lerarentekort? Het was een prettig en open gesprek waarin we het volgende inbrachten:

De leraar van vandaag wil ook op korte termijn iets merken van een duurzame aanpak. Focus op korte en lange termijn is belangrijk! Daarin moet ook een oplossing voor de werkdruk en de salariskloof terug te zien zijn. Juist in deze tijd merken we allemaal dat de vacatures je om de oren vliegen en dat niet iedere plek opgevuld gaat worden door het tekort dat er is. We merken om ons heen dat veel leraren het echt pittig hebben, ook deze laatste weken.

Het imago van het beroep moet door de beroepsgroep zelf aangepakt worden met een breed gedragen beroepsbeeld. Hierin is het proces het bepalend.

De georganiseerde beroepsgroep moet op alle facetten van de aanpak betrokken zijn. Niet alleen voor de ‘vorm’.

We blijven pleiten voor structurele investeringen in het onderwijs om zo een tienjarenplan uit te kunnen gaan rollen waarin de duurzaamheid gewaarborgd wordt.

De conclusie van het gesprek was dat er meer uitgewerkt moet worden de komende tijd, zodat we inhoudelijk verder kunnen praten over de onderdelen van de aanpak. De volgende bijeenkomst zal halverwege augustus zijn.

Wil je nou meer weten en eens mee sparren met mij? Meld je dan aan voor de ledenraad lerarentekort!

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

De onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gingen op maandag 31 mei met elkaar in gesprek over de voortgang van het Actieplan. Voordat zij in gesprek gingen, stuurden wij een brief met ons perspectief op de gang van zaken, de nood die wij zien en wat er volgens ons moet gebeuren. Platform VVVO en FvOv ondertekenden deze brief ook. Klik hier voor de brief die wij stuurden.

Lerarencollectief te gast bij Educaution

Op woensdagavond 26 mei was Dymphy Weerstand te gast bij Educaution om mee te praten over het onlangs verschenen advies van de Onderwijsraad over de brede brugklas van drie jaar. Zij schoof aan als groep 8 leraar en mocht vertellen hoe zij tegen het advies aankijkt.

Benieuwd naar de uitzending?

Klik hier voor de uitzending van Educaution #38

Klik hier voor het advies van de Onderwijsraad Later selecteren, beter differentiëren

Protocol heropening scholen

De kogel is door de kerk: de scholen gaan op 11 mei weer voorzichtig open. Ondanks alle zorgen die er bij sommigen van jullie nog steeds zijn, laten de eerste peilingen zien dat de meerderheid van de leraren er positief tegenover staat.
Nu het besluit eenmaal is genomen, moeten we er het beste van gaan maken en dat zal niet altijd makkelijk zijn. We gaan daarom proberen jullie zoveel mogelijk hierbij te helpen. Als eerste vind je in de bijlage het protocol heropening basisscholen.

Reactie van Collectief over het sluiten van scholen vanwege het coronavirus

Het Lerarencollectief raadt alle leraren aan de richtlijnen van het RIVM/GGD te volgen aangaande corona en in samenspraak met collega’s en schoolleider passende maatregelen te treffen op hun eigen school. Uit een flitspeiling van het Lerarencollectief blijkt dat er grote onduidelijkheid bestaat onder leraren na de persconferentie van de drie Brabantse burgemeesters gistermiddag. Binnen een paar uur reageerden honderden leraren op de stelling ‘Het is een goed idee om de scholen in Brabant open te laten’ naar aanleiding van die persconferentie. Ruim 85% van de leraren is het niet met deze stelling eens.

De persconferentie heeft een aantal onduidelijkheden opgeroepen, zoals ook verwoord door Brabantse onderwijsbestuurders, het Lerarencollectief vat de belangrijkste vragen als volgt samen:

  • Hoe verhoudt de oproep tot het ‘optimaal vervullen van de opvangfunctie van scholen’ zich met ‘sociale onthouding’?
  • Kinderen blijken minder vatbaar voor het coronavirus, maar betekent dit ook dat zij het virus niet of minder kunnen overbrengen?
  • Hoe verhoudt de oproep tot het zoveel mogelijk openhouden van de scholen in Noord Brabant zich met vergelijkbare Europese landen die scholen sluiten in hun meest getroffen zones (Spanje, Duitsland) of zelfs overgaan tot landelijk sluiting (Polen, Oostenrijk, Griekenland)?

Een antwoord op deze vragen vanuit het RIVM zou de ontstane onduidelijkheid in relatie met de oproep van de Brabantse Veiligheidsregio kunnen wegnemen.

Uitslag van de poll over het sluiten van scholen vanwege corona

Is het een goed idee om de scholen open te houden. (klik om te vergroten)

Bekijk de peiling-pagina en reacties voor meer informatie en input via https://lerarencollectief.nl/scholen-in-brabant-open-laten/.