Onze bedoeling & leidende principes

Het Lerarencollectief draagt bij aan het laten zien, horen en bevragen van het vakmanschap van de leraar. Daarom richten we ons handelen op vier elementen: organiseren, agenderen, adviseren en initiëren.

Organiseren

Agenderen

Adviseren

Initiatief nemen

Organiseren

We organiseren het gesprek over het vakmanschap van de leraar tussen leraren onderling en tussen leraren en anderen.

Agenderen

We agenderen onderwijsinhoudelijke vraagstukken die het vakmanschap van de leraar betreffen op relevante tafels en brengen potentiële oplossingsrichtingen in.

Adviseren

We adviseren leraren, bestuurders, besluitvormers en relevante spelers vanuit ons vakmanschap op thema’s die ons beroep aangaan.

Initiëren

We nemen initiatief waar we kansen of noodzaak zien om dit vakmanschap te laten zien, horen en bevragen.