Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Niet toetsen maar leren

Doel van deze bijdrage is het bieden van een kapstok waarmee je met je team kunt toewerken naar een visie op toetsing gericht op leren. Niet alleen voor nu van belang, maar vooral ook voor straks, als de scholen weer opengaan.

Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans is onderwijskundige en werkt vooral in het hoger (beroeps)onderwijs, waar zij de afgelopen 12 jaar leiding heeft gegeven aan twee lectoraten. Doel van haar werk is het in gang zetten van een beweging van toetsgericht denken naar doelgericht denken in het onderwijs, waarbij leerlingen alle kansen worden geboden om tot succeservaringen te komen. Dominique is (mede)auteur van de boeken Kwaliteit van toetsing onder de loep, Toetsrevolutie (www.toetsrevolutie.nl) en Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meer informatie over haar werk is te vinden op www.sluijsmans.net. Ze is ook te volgen op Twitter (@dmasluijsmans) en LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/dominiquesluijsmans/).

Meer informatie

Sluijsmans, D. M. A. (2020).  Toetsing als motor voor leren: naar succeservaringen voor alle leerlingen. Remediaal, 3, 6-12. Remediaal is een uitgave van Uitgeverij Betelgeuze. Download hier

     

Meer lezen over de wetenschappelijke onderbouwing van deze video?

Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Alderson, I. C., & Wall, D. (1993). Does washback exist? Applied Linguistics, 14, l5-129.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 347-364.

De Groot, A. (1966). Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: het selectieproces in ons onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., and Willingham, D. T. (2013). Improving leerlings’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58

Christodoulou, D. (2016). Making good progress. The Future of Assessment for Learning. Oxford: Oxford Press.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.

Onderwijsraad (2013). Toets wijzer. Naar een (eigen)tijdse wijze van toetsen en examineren. Den Haag: Onderwijsraad.

Rosenshine, B. (2010). Principles of instruction (Band 21 ‘Educational Practices Series’). Brussels: International Academy of Education and Geneva: international Bureau of Education.

Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 176-199.

Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L.Y.P. (2015). Voorjaarsschoonmaak in het toetshuis. Column in Tijdschrift Examens, te vinden op https://www.professioneelbegeleiden.nl/voorjaarsschoonmaak-in-het-toetshuis

Wiliam, D. (2011). Embedded Formative Assessment. Bloomington: Solution Tree Press.

Wiliam, D. (2016). Leadership for teacher learning. Bristol: Learning Science Ltd.

Wragg, E. C., & Brown, G. A. (2016). Questioning in the primary school. Abingdon: Taylor & Francis Ltd.