Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Heropstart van scholen: naar de opbouw van een draaiboek

Net zoals in Denemarken zullen we ook in Vlaanderen en Nederland straks opnieuw scholen gefaseerd heropstarten. Onze topprioriteit is dat dit op een veilige manier kan. Tegelijk leidt dat tot heel veel vragen waar scholen een antwoord moeten op formuleren. In de video worden er handvaten aangereikt die moeten helpen om tot een draaiboek te komen.

Bert Smits

Bert is sociaal pedagoog met een passie voor leer – en veranderprocessen. Hij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van organisaties in complexe veranderprocessen.

Een belangrijke rode draad in zijn loopbaan is het onderwijs. Gestart als zorgcoördinator en later lerarenopleider begeleidt hij al jaren (hoge)scholen in Vlaanderen en Nederland op het vlak van curriculumontwikkeling, teamwerking, onderwijsbeleid, visievorming en fusie-en samenwerkingsprocessen. Dat onderwijsinnovatie hem nauw aan het hart ligt, bewijst onder andere de oprichting van het Mysterie van Onderwijs vzw. Een platform dat onderwijsinnovatie van onderuit wil stimuleren. Bert is ook één van de stichtende leden en gedelegeerd bestuurder van Schoolmakers cv. Schoolmakers is een coöperatie die scholen begeleidt zowel in pedagogisch-didactische vraagstukken alsook op het vlak van ontwikkeling van de schoolorganisatie. Schoolmakers is intussen in Vlaanderen uitgegroeid tot een autoriteit in het onderbouwd en effectief begeleiden van scholen in verandering.  Voor Bert is het de ideale uitvalsbasis om dagelijks te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast was hij een tijd columnist in Klasse en is hij mede-auteur van boeken zoals De Jeugd is Tegenwoordig en Leren uit de toekomst, Ik was 10 in 2015 en diverse artikels die onder andere in het tijdschrift Impuls zijn verschenen. Recent verscheen zijn nieuwe boek: Iedereen Schoolmaker, investeren in samen leren.

Naast begeleidingswerk in het onderwijs begeleidt Bert al jaren maatschappelijke transitieprocessen. Dat deed hij tot voor kort vanuit Levuur, een coöperatie waarvan hij medeoprichter is gespecialiseerd in participatie en samenwerkingsprocessen. Vanuit de ambitie om nog meer impact te hebben verandertrajecten heeft Bert samen met anderen Tweeperenboom opgericht. Niet zomaar een netwerk van change professionals maar een heus ecosysteem waarin kennis, expertise in het ontwerpen van complexe trajecten samenkomen op een fysieke plek, een dorp in de rand van Leuven, Brussel en Mechelen.

Meer info: www.schoolmakers.be  www.tweeperenboom.be  www.bertsmits.be

Meer informatie

  • Schooldirect, de communicatie van de Vlaamse overheid over de concrete plannen.

https://us1.campaign-archive.com/?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=0f1d93af4b

  • Iedereen Schoolmaker

https://www.lannoo.be/nl/iedereen-schoolmaker

  • Website boordevol nuttige tips en links

www.schoolmakers.be

  • Begeleiders zonder grenzen, het initiatief dat in Vlaanderen genomen werd om scholen met raad en daad bij te staan.

https://sites.google.com/schoolmakers.be/begeleiderszondergrenzen/homepage