10.000 steunbetuigingen!

Nieuwsbrief #2 – 26 april 2019

Tienduizend steunbetuigingen! Ruim een maand voor de deadline, op 25 april namelijk, braken we door de magische 10.000-grens, mede dankzij jou! Bedankt voor je vertrouwen. We stoppen nu niet, sterker nog, voor ons is dit een duidelijk signaal: er is een behoefte aan een nieuwe, anders georganiseerde beroepsvereniging.

We hopen dus op nog meer steunbetuigingen, maar gaan tegelijkertijd wel alvast het gesprek aan met het ministerie. Zie hiervoor de brief hieronder. Het zou mooi zijn als jullie deze brief zoveel mogelijk willen delen op social media om de minister te laten zien dat we met veel zijn!

Datum: 26 april 2019, Venray Betreft: Beroepsgroepvorming door Het Lerarencollectief Geachte minister Slob, Op 13 maart jongstleden lanceerden Thijs Roovers, René Kneyber en ondergetekende een initiatief om tot beroepsgroepvorming te komen in het onderwijs: Het Lerarencollectief. Nadat de Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 definitief ter ziele ging, heeft u op 16 januari 2019 een brief “Aan de leraar” geschreven: “De roep om eigenaarschap is gehoord. Leraren verdienen meer ruimte om zelf iets te maken van hun vak en hun beroepsgroep. Het is wat ons betreft echt aan de leraar. (…) Een beroepsgroeporganisatie hoort van leraren zelf te zijn en door leraren zelf opgebouwd te worden. (…) Onder eigen regie en eigen voorwaarden kunnen zij gaan bouwen aan een sterke organisatie. We willen leraren de tijd en de gelegenheid geven om hiermee aan de slag te gaan en zien de initiatieven met vertrouwen en interesse tegemoet.” Uw brief was een reactie op de Verkenning Leraren die Rinnooy Kan op uw verzoek in november 2018 opleverde. Hij oppert in dit advies het aanstellen van informateurs per onderwijssector als eerste stap. U gaf aan geen heil te zien in het aanstellen van informateurs op uw eigen initiatief, “het is echt aan de leraren zelf”. Wij zijn het volledig eens met die voorwaarden, beroepsgroepvorming is het meest kansrijk wanneer dit vanuit leraren zelf wordt vormgegeven en met voldoende draagvlak. Hoewel dat laatste natuurlijk altijd arbitrair is en blijft, hebben we daarom bij de lancering een minimale doelstelling aan steunbetuigingen gesteld: Voor 1 juni 10.000 steunbetuigingen van collega-leraren voor Het Lerarencollectief. Op 25 april gingen we door deze zelfopgelegde barrière heen, wat voor ons het startschot is voor een volgende stap. Graag gaan we met u in gesprek over het mogelijk maken van deze beroepsgroepvorming door leraren zelf en de kaders waarbinnen we voor ogen hebben om op 1-1-2020 daadwerkelijk een lerarencollectief te hebben. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken, maar eenduidige facilitering in taak, ruimte en ondersteuning is hierbij voor ons onontbeerlijk. “OCW zou organisatorische en financiële steun moeten verlenen”, stelt Rinnooy Kan. Voor onze persoonlijke inzet om tot de broodnodige beroepsgroepvorming te komen is het cruciaal dat deze randvoorwaarden vooraf kraakhelder zijn. Ze vormen een doorslaggevende factor in of en hoe we onze tijd, inzet en energie in Het Lerarencollectief zullen gaan steken. Daarom gaan we graag op korte termijn met u in gesprek. We horen graag van u. Met vriendelijk groet, ook namens Thijs en René, Jan van de Ven
We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle komende ontwikkelingen.

Groet,

René, Jan en Thijs

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Datum: 26 april 2019, Venray Betreft: Beroepsgroepvorming door Het Lerarencollectief Geachte minister Slob, Op 13 maart jongstleden lanceerden Thijs Roovers, René Kneyber en ondergetekende een initiatief om tot beroepsgroepvorming te komen in het onderwijs: Het Lerarencollectief. Nadat de Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 definitief ter ziele ging, heeft u op 16 januari 2019 een brief “Aan de leraar” geschreven: “De roep om eigenaarschap is gehoord. Leraren verdienen meer ruimte om zelf iets te maken van hun vak en hun beroepsgroep. Het is wat ons betreft echt aan de leraar. (…) Een beroepsgroeporganisatie hoort van leraren zelf te zijn en door leraren zelf opgebouwd te worden. (…) Onder eigen regie en eigen voorwaarden kunnen zij gaan bouwen aan een sterke organisatie. We willen leraren de tijd en de gelegenheid geven om hiermee aan de slag te gaan en zien de initiatieven met vertrouwen en interesse tegemoet.” Uw brief was een reactie op de Verkenning Leraren die Rinnooy Kan op uw verzoek in november 2018 opleverde. Hij oppert in dit advies het aanstellen van informateurs per onderwijssector als eerste stap. U gaf aan geen heil te zien in het aanstellen van informateurs op uw eigen initiatief, “het is echt aan de leraren zelf”. Wij zijn het volledig eens met die voorwaarden, beroepsgroepvorming is het meest kansrijk wanneer dit vanuit leraren zelf wordt vormgegeven en met voldoende draagvlak. Hoewel dat laatste natuurlijk altijd arbitrair is en blijft, hebben we daarom bij de lancering een minimale doelstelling aan steunbetuigingen gesteld: Voor 1 juni 10.000 steunbetuigingen van collega-leraren voor Het Lerarencollectief. Op 25 april gingen we door deze zelfopgelegde barrière heen, wat voor ons het startschot is voor een volgende stap. Graag gaan we met u in gesprek over het mogelijk maken van deze beroepsgroepvorming door leraren zelf en de kaders waarbinnen we voor ogen hebben om op 1-1-2020 daadwerkelijk een lerarencollectief te hebben. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken, maar eenduidige facilitering in taak, ruimte en ondersteuning is hierbij voor ons onontbeerlijk. “OCW zou organisatorische en financiële steun moeten verlenen”, stelt Rinnooy Kan. Voor onze persoonlijke inzet om tot de broodnodige beroepsgroepvorming te komen is het cruciaal dat deze randvoorwaarden vooraf kraakhelder zijn. Ze vormen een doorslaggevende factor in of en hoe we onze tijd, inzet en energie in Het Lerarencollectief zullen gaan steken. Daarom gaan we graag op korte termijn met u in gesprek. We horen graag van u. Met vriendelijk groet, ook namens Thijs en René, Jan van de Ven
We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle komende ontwikkelingen.

Groet,

René, Jan en Thijs

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Steunbetuiging gezocht

Nieuwsbrief #1 – 10 april 2019

Beste collega’s,

Als eerste nogmaals dank voor het uitspreken van jullie vertrouwen in het lerarencollectief. We zijn blij en vereerd dat we al met zoveel leraren, leerkrachten en docenten zijn!

Toch zijn we er nog niet. Pas bij 10.000 steunbetuigingen op onze site gaan we echt aan de slag. Om de laatste steunbetuigingen binnen te halen, roepen we jouw hulp in.

Afgelopen woensdag werd het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ gepresenteerd en de conclusies zijn kraakhelder: het onderwijs zit in zwaar weer. Een sterke beroepsvertegenwoordiging is, juist nu, hard nodig. Als er straks beslissingen worden genomen m.b.t. de problemen in onze sector, moeten we als beroepsgroep zorgen dat we meebeslissen en niet enkel uitvoerders zijn van beleid dat voor ons bedacht is. Deze tijd vraagt om een leraar die niet langer de speelbal is, maar juist de belangrijkste speler in het onderwijsveld.

Stuur daarom deze mail door naar je collega’s, leg de flyer, in de lerarenkamer en bespreek het morgen als je elkaar treft.

Wij hopen op jouw steun en hulp. Die 10.000 gaan er komen!
Groet,
Jan van de Ven
René Kneyber
Thijs Roovers

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]