Beroepsbeeld

Het Lerarencollectief is op dit moment intern bezig met een tijdsplan en acties om in gesprek te gaan met de leden rondom het beroepsbeeld. Dit doen we het liefst met de leden fysiek. Ook zullen we digitaal een aantal bijeenkomsten organiseren om samen te praten over wat een goede leraar is en wat je daarvoor zou moeten kunnen.

Extern zit het Lerarencollectief aan tafel met de werknemerspartijen om gezamenlijk een plan op te stellen voor een landelijke uitvraag voor een breed gedragen beroepsbeeld. Wij proberen met onze input een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Het beroepsbeeld is een subonderdeel van de landelijke aanpak van het lerarentekort.

Standpunten Lerarencollectief:

  • Het Lerarencollectief is ervan overtuigd dat een breed gedragen beroepsbeeld het vak van leraar aantrekkelijker maakt om voor te kiezen.
  • Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen in het onderwijs om het vak van leraar weer op de kaart te zetten. We mogen trots zijn op het leraarschap. #trotsoponsvak
  • Het Lerarencollectief vindt het beroepsbeeld breed gedragen als iedere zittende leraar een mogelijkheid heeft gehad om een bijdrage te leveren aan het beroepsbeeld van de leraar PO en VO.
  • Een breed gedragen beroepsbeeld gaat vooraf aan hervormingen van de lerarenopleidingen. Er kunnen immers andere behoeften ontstaan.
  • Naast een breed gedragen beroepsbeeld, moeten ook de bekwaamheidseisen opnieuw onder de loep worden genomen om deze toekomstbestendiger te maken.

Doelen:

  • In het najaar van 2022 heeft het Lerarencollectief een constructieve bijdrage te hebben geleverd aan het breed gedragen beroepsbeeld van de leraar in het PO en VO. Dit willen wij bereiken door middel van input van onze leden uit zowel fysieke bijeenkomsten, als online bijeenkomsten.

Downloads

Links

Contactpersoon Lerarenraad

Dymphy Weerstand

Secretaris

dymphy@lerarencollectief.nl