Actueel

Lees hier al het nieuws en houd jezelf op de hoogte.

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

De onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gingen op maandag 31 mei met elkaar in gesprek over de voortgang van het Actieplan. Voordat zij in gesprek gingen, stuurden wij een brief met ons perspectief op de gang van zaken, de nood die wij zien en wat er volgens ons moet gebeuren. Platform VVVO en FvOv ondertekenden deze brief ook. Klik hier voor de brief die wij stuurden.


Lerarencollectief te gast bij Educaution

Op woensdagavond 26 mei was Dymphy Weerstand te gast bij Educaution om mee te praten over het onlangs verschenen advies van de Onderwijsraad over de brede brugklas van drie jaar. Zij schoof aan als groep 8 leraar en mocht vertellen hoe zij tegen het advies aankijkt.

Benieuwd naar de uitzending?

Klik hier voor de uitzending van Educaution #38

Klik hier voor het advies van de Onderwijsraad Later selecteren, beter differentiëren


Rondetafelgesprek Tweede Kamer over NPO 

Het Lerarencollectief is gevraagd om op 26 mei aan te sluiten bij het Rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer over het Nationaal Programma Onderwijs. Namens het Lerarencollectief zal voorzitter Sharon Martens aansluiten bij dit gesprek. Er is gevraagd voorafgaand aan dit gesprek een schriftelijke inbreng aan te leveren ter voorbereiding op dit gesprek. Middels een enquête en een klankbordsessie heeft het Lerarencollectief zich een beeld gevormd van hoe de leraar denkt over het Nationaal Programma Onderwijs. Klik hier voor de schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer.


Webinar doorloopjes
Meld je gratis aan!!

  • woensdag 19 mei van 16.00-17.00 of dinsdag 25 mei van 19.30-20.30

Het kan leraren tot frustratie drijven. Wat een aantal weken geleden behandeld en afgetoetst is kan vandaag toch al weer vergeten zijn. In dit webinar bespreekt René Kneyber –voormalig docent wiskunde, auteur van diverse boeken en vertaler van Doorloopjes – hoe je ervoor kunt zorgen dat leerlingen de lesstof beter gaan onthouden dankzij de kracht van het terughalen. Wat is de theorie hierachter en hoe pas je dit eenvoudig in de les toe?

Dit webinar zal plaats vinden op woensdag 19 mei van 16.00-17.00 of op dinsdag 25 mei van 19.30-20.30.

Reserveer je plek door je gratis aan te melden voor één van de twee sessies via onderstaande link!
https://doorloopjes.nl/agenda/webinars/


MENUkaart Nationaal Programma Onderwijs staat online

De menukaart is gepubliceerd, kijk op: https://nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/ 

  • In de overleggen rondom de menukaart hebben wij voortdurend gepleit voor een praktische uitwerking van de interventies op de menukaart voor de leraar > praktijkkaarten. Een mooie samenwerking tussen Educationlab en het Lerarencollectief.
  • Kijk ook de webinar met Educationlab, researchED en Lerarencollectief terug om meer te leren over wat werkt, hoe het werkt en welke voorwaarden er zijn om het te laten werken.

Als Lerarencollectief blijven we in álle overleggen benadrukken dat STRUCTUREEL INVESTEREN noodzakelijk is. De gelden uit het NPO hadden structurele investeringen moeten zijn. Voor nu is het geld dat een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs kan en moet geven. Deze investering mag echter niet ten koste gaan van structureel investeren.

LAAT JE HOREN!
Wat vinden jullie van de menukaart? Hoe denken jullie over het NPO? Wij stellen het erg op prijs als jullie onze vragenlijst in willen vullen. Dit geeft ons input voor ons gesprek met OCW en de Tweede Kamer. https://forms.office.com/r/3MBVHkdtN8


Artikel NRC: Docenten moeten het onderwijs redden – De overheid zal het niet doen. 
Dit artikel (https://www.nrc.nl/…/het-onderwijs-gaat-aan-vaagtaal…) laat weer zien waarom het Lerarencollectief dit actieplan niet ondertekende. We kozen ervoor om samen met vakbonden en andere beroepsverenigingen een oproep te doen voor de aanpak van structurele problemen in het PO, VO en MBO.
Kortom:
  • 580 miljoen euro structureel voor het dichten van de salariskloof tussen PO en VO;
  • een substantiële investering in de bestrijding van de werkdruk.
De hele brief is hier te downloaden: https://files.sgbsg.nl/…/Gezamenlijke-brief-aanpak…
Neem meteen een kijkje op: https://lerarencollectief.nl/dossiers/dossier-lerarentekort/ en word lid!
Zo gaan we het sámen, zélf doen!

23 april 2021 – Webinar door LEARN! – Keuzes voor het NPO
Binnenkort staan besturen en scholen voor de keus of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van hoe de school het Nationaal Programma Onderwijs invult. Welke overwegingen zijn hierbij belangrijk? Wat is effectief en wat niet?

Deze vragen staan centraal in webinars door deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) en KBA Nijmegen. Zij zijn door NRO en het ministerie van OC&W gevraagd om de huidige inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vanuit de  COVID-19 subsidieregeling van het ministerie van OCW te evalueren.

In de evaluatie van de huidige regeling is in beeld gebracht welke afwegingen besturen maken bij de keuze voor een bepaald inhaalprogramma. Aan de hand van deze afwegingen heeft LEARN! een tool (afwegingskader) ontwikkeld die dit keuzeproces structureert en visualiseert. Hoe maak je als school(bestuur), vanuit een heldere visie en met focus, de nodige keuzes? Deze tool kan helpen bij het maken van onderbouwde keuzes voor de meest passende interventies voor het Nationaal Programma Onderwijs. Tijdens de webinars is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. Geef van tevoren alvast door op welke vragen u graag antwoord wilt krijgen tijdens deze webinar, via deze link voor PO.

Wanneer en waar?

Webinar voor het PO, door Anne Fleur Kortekaas (LEARN!)
Vrijdag 23 april, 12.15-13.15
https://vu-live.zoom.us/j/96717745816?pwd=WUttcFJFUnppckhBekdnZFNxRlR5QT09
Meeting ID: 967 1774 5816
Passcode: 462640

Voor zoom is het nodig om een account te hebben. Dat kunt u aanmaken op zoom.us/signup.


7 april 2021 – Enquête onderwijsbevoegdheden
De kern van ons beroep is ons vakmanschap. Aan dat vakmanschap zijn ook bevoegdheden gekoppeld: “Wie mag zich leraar noemen?” De afgelopen jaren is op allerlei manieren getornd aan dat vakmanschap. Zo was er de commissie onderwijsbevoegdheden, afgelopen januari het wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge & oudere kind en tenslotte de uitzonderingsregel die het mogelijk maakt om onbevoegde mensen voor de klas te zetten.

De Onderwijsbevoegdhedencommissie heeft zijn functie neergelegd met de oproep om zelf als beroepsgroep weer de regie terugpakken over ons vakmanschap. Vul daarom deze enquête vanuit de lerarenorganisaties in zodat we als leraren zelf de eerste stap kunnen zetten voor de komende herijking van ons beroep (voor 2023).

Meer info over dit dossier

2 april 2021 – factsheet aantal coronabesmettingen funderend onderwijs
Hierbij de meest actuele besmettingscijfers bijgewerkt t/m 28 maart.

1 april 2021 – Aanvragen Lerarenbeurs
Vanaf vandaag kan de lerarenbeurs weer worden aangevraagd via DUO. De lerarenbeurs kan worden aangevraagd voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei.
We horen graag hoe het aanvragen van de lerarenbeurs verloopt. Eventuele knelpunten communiceren wij dan met het ministerie van OCW.


Nieuwsbrief

agenda

Twitter feed

Welke vragen mag ik namens jou stellen? Reageer hieronder of stuur mij een berichtje!

Gasten: @inge_dewolf, Tijana Breuer, Tom Stolp, @EvaNaaijkens, @meesterlezer en @ArcoHarink
Presentator: @Gernanda83
Achter de schermen: @JanvandeVen81 (4/4)

Ik verzamel vragen van leraren voor het tweede webinar van @Lerarencollect @Education_labNL en @researchED_NL!

Seminar IN-Zicht 16 juni 2021

We organiseren een gratis vervolg op het eerste veelbekeken webinar van 7 april. (1/4)
(https://www.youtube.com/watch?v=NQGdGg9hjNE).

Speciaal voor leden van het Lerarencollectief een fantastische samenwerking met @researchED_NL!

Zaterdag 19 juni mogen leden van het Lerarencollectief voor maar 5,- euro de hele dag online deelnemen aan de landelijke ResearchED editie (t.w.v 25,-)! (1/2)