Het Lerarencollectief stopt!

‘We hebben laten zien wát kan, dát het kan, maar ook wat ervoor nodig is om dit te blijven doen en beter te maken’, aldus voorzitter Lerarencollectief Sharon Martens. Met het ontbreken van voldoende basis acht de Lerarenraad, het bestuur, het niet mogelijk de doelstellingen van het Lerarencollectief te behalen. Dit heeft te maken met vier thema’s: financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit, samenwerking met andere partijen vanuit de inhoud en erkenning op basis van kwaliteit. De leden hebben gestemd:

Beroepsvereniging het Lerarencollectief stopt

Een trieste mededeling uit het persbericht dat zojuist verstuurd is. Met pijn in ons hart hebben we als Lerarenraad besloten de opdracht terug te geven aan de leden. Zij hebben vervolgens op 28 juni jl. gestemd voor het opheffen van de vereniging, zij zien geen andere weg. De leden spreken hun zorgen uit over het gat dat nu opnieuw valt, teleurstelling over het ontbreken van politieke steun aan de organisatie van de beroepsgroep en steun voor de oproep van de Lerarenraad om van hieruit het sectorbrede gesprek te voeren over hoe op bestendige wijze de onderwijsinhoudelijke inbreng vanuit leraren te organiseren.