Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Digitale tools

Menno Kolk

Als meester van groep 5/6 en als bovenschools onderwijskundig ICT’er houd ik mij dagelijks bezig met een verantwoorde inzet van digitale leermiddelen op de scholen in onze stichting. Er zijn ten slotte een hoop tools en mogelijkheden, maar hoe zet je deze op een verantwoorde manier in en hoe zorg je dat het leren met deze tools bijdraagt aan de onderwijskwaliteit? Ook informatiebeveiliging en de privacy op school zijn onderwerpen waar ik mij als functionaris gegevensbescherming veel mee bezig houd.

Meer informatie

Menno vatte zijn video hier nog voor jullie samen als je alles wil lezen met daarin ook een overzicht van de verschillende tools en eventuele links:

De bronnen bij de video zijn:

  • Oldeboom,B.entenBrinke,G.’​Debloemkooltheorie;Loopt’t,lukt’tenleeft’t.​’ geraadpleegd op 23 maart 2020, https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/17751/de-bloemkooltheorie-loop-t-lukt-t-en-leeft-t/
  • Kirschner, P.A., Claessens, L., Raaijmakers, S., 2018, ‘​Op de schouders van reuzen’ Meppel, Drukkerij ten Brink uitgevers Gratis te downloaden via Didactief
  • Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12, 257-285.
  • Paivio, A. (1969). Mental Imagery in associative learning and memory. Psychological Review, 76, 241-263.