Word donateur

Sinds de oprichting in maart 2020 heeft het Lerarencollectief zich gericht op het in positie brengen van de leraar in het onderwijskrachtenveld. En met succes: Er is zeggenschap teruggewonnen over het vakmanschap van de leraar, professionalisering, bevoegdheid en opleiding. Het Lerarencollectief wordt gezien, gehoord en bevraagd door leraren en aan beleidstafels op onderwerpen die de inhoud van ons beroep betreffen.

Dit alles doen we als leraren, met leraren: Collega’s die actief met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van hun vak, die kijken naar wat werkt, die de basiseisen van kwalitatief leraarschap onderzoeken en benoemen. Zodat ons vakmanschap aan de basis staat van onderwijsontwikkeling, onderwijsbeleid en andere keuzes die in het onderwijs gemaakt worden.

We kunnen dit alleen blijven doen met voldoende leden en steun van sympathisanten. Zodat we in de beroepsgroep als leraren, met leraren van elkaar leren en ons professioneel ontwikkelen. Steun het Lerarencollectief, om te bouwen aan een sterke beroepsgroep en van daaruit bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs!

[doneren_met_mollie]