Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs aan kleuters

Sander Gordijn geeft tips over lesgeven op afstand aan kleuters. Hij bespreekt hoe je contact kunt maken met ouders en kleuters, hoe je het spelend leren kunt bevorderen, welke ict-tools je kunt gebruiken en welke apps, tools en video’s je kunt delen met ouders.

Sander Gordijn

Meester Sander is de combinatie tussen een druktemaker en een onderwijsnerd. Hij weet alles over ICT en heeft zelf ervaren hoe ICT in het onderwijs een meerwaarde kan hebben. Hij is met ruim tien jaar onderwijservaring en een jonge geest de vertegenwoordiging van zijn generatie. Hij bekijkt de wereld vanuit een creatieve invalshoek en laat graag zien hoe je het beste uit ieder kind kunt halen.

Bij deze video hoort een uitgebreide blog die je kunt vinden op www.meestersander.nl/tips

Meer informatie

Alle tips uit de video:

Je kan alle tips en meer tutorials vinden op www.meestersander.nl/tips

Extra informatie en tips: