Tutorials

Het Lerarencollectief vindt het belangrijk dat leraren zich blijvend kunnen professionaliseren en ondersteunt hierin door het maken van verschillende tutorials.