Tutorials

Het Lerarencollectief vindt het belangrijk dat leraren zich blijvend kunnen professionaliseren en ondersteunt hierin door het maken van verschillende tutorials.

Collectief in vakmanschap

beter thuis in afstandsonderwijs

Wat een giga prestatie hebben we geleverd om binnen no-time bijna overal afstandsonderwijs van de grond te krijgen!

Helaas ziet het er naar uit dat deze situatie nog een tijd aanhoudt. Jullie gaven aan daarom wel wat tips en trucs te kunnen gebruiken om dit afstandsonderwijs een kwalitatieve duw in de rug te geven.

In verschillende tutorials van collega-leraren en gerenommeerde onderwijsprofessionals  bieden we jullie de helpende hand.

Collectief in vakmanschap

Kansrijk Adviseren

In oktober 2020 bracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met andere onderwijspartners de ‘handreiking schooladvisering’ uit. Een handreiking waarin relevante literatuur verzameld is over de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs; geschikt voor leraren die zich voor het eerst bezighouden met de schooladviezen, maar ook voor leraren die nog eens kritisch naar hun eigen handelen willen kijken.

Het Lerarencollectief heeft deze handreiking samen met Pedro de Bruyckere inhoudelijk kritisch bekeken en vertaald in zes korte tutorials. Aanvullend heeft het Lerarencollectief wetenschappelijke artikelen geselecteerd voor verdieping op de inhoud van de tutorials.