Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Welkom terug in de kleuterklas!

Hoe kan je je als kleuterleerkracht voorbereiden op die eerste schoolweken na de lockdown? En hoe kan je de overgang naar groep 3 nog zonder al te veel spanning laten verlopen? In deze video geef ik graag praktische tips en suggesties om de komende weken mee aan de slag te gaan.

Eva Dierickx

Na enkele jaren met veel plezier en trots als kleuterleerkracht gewerkt te hebben, is onderwijskundige Eva Dierickx momenteel werkzaam aan de AP hogeschool te Antwerpen als lerarenopleider kleuteronderwijs en onderzoeker.

Ze schrijft daarbij geregeld voor kleutergewijs.be en geeft workshops en lezingen. Artikels van haar hand verschenen eerder in onder meer de vaktijdschriften Het Jonge Kind en Zorgbreed. Kwaliteitsvol en rechtvaardig kleuteronderwijs is daarbij de leidraad doorheen haar carrière.

Meer informatie