De Lerarenraad

Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Vertegenwoordiging wordt vormgegeven door leraren die voor een vaste periode zitting nemen in de ‘Lerarenraad’; het vertegenwoordigend orgaan van het Lerarencollectief. De leden van de Lerarenraad worden voorgedragen, maar benoemd door de Algemene Ledenvergadering

De Lerarenraad PO
Voorzitter: Sharon Martens
sharon@lerarencollectief.nl

Secretaris: Dymphy Weerstand
dymphy@lerarencollectief.nl

Inhoudelijk expert: Lusanne Stap
lusanne@lerarencollectief.nl

Voormalig leden Lerarenraad

  • Arco Harink
  • Ellen van Pernis
  • Debbie Dussel
  • Marco de Leeuw