Pilot begeleiding startende leraren

Aanleiding
Op initiatief van het Lerarencollectief wordt er gestart met de opzet van een pilot om de begeleiding van startende leerkrachten te verbeteren. Er bestaan verschillende trajecten in Nederland om startende leerkrachten te begeleiden. Dit heeft geresulteerd in een versnipperde begeleiding. Starters krijgen te maken met andere afspraken, aanpakken en betrokkenen. Soms is maatwerk nodig en zeer belangrijk in de begeleiding van starters, maar samenhang is essentieel. Positief te benoemen is dat opleiders en scholen steeds beter samenwerken in partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en ook de vijf grote steden hebben, in relatie tot het lerarentekort, aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. Startende leerkrachten die begeleid worden door een mentor in gezamenlijkheid met peers, zullen vaker het beroep van leerkracht blijven uitvoeren (Smith & Ingersoll, 2004). Bij de opzet van een begeleidingssystematiek dient de beroepsgroep betrokken te worden, concludeert Merel van Vroonhoven. Het Lerarencollectief is intensief betrokken bij de opzet van deze pilot en vraagt input bij de beroepsgroep middels een enquête. De resultaten kunt u bovenaan deze pagina vinden bij downloads.

Doel pilot & standpunten Lerarencollectief

  • Begeleiding van startende leerkrachten beter aan laten sluiten op de lerarenopleiding. 
  • Gedurende de pilot wordt onderzocht welke werkwijzen effectief zijn om startende leerkrachten te begeleiden, zodat één werkwijze ontstaat die landelijk uitgerold kan worden.  
  • Voortbouwend op bestaande begeleidingsstructuren waarbij startende leerkrachten intervisie krijgen en een mentor hebben.

Downloads

Links

Contactpersoon Lerarenraad

Marco de Leeuw

Vicevoorzitter

marco@lerarencollectief.nl