Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Cruciale doelen rekenonderwijs

Hoe richt ik het rekenonderwijs in tot de zomervakantie? In de komende periode hebben we minder tijd en ruimte om alle lesstof te behandelen en de jaardoelen te behalen voor rekenen. We zullen vanuit de leerlijnen een selectie moeten maken in onze doelen. In deze tutorial ga ik je niet vertellen wat te selecteren, maar bied ik een stappenplan aan dat vooral gaat over hoe je dit kan aanpakken en vanuit welke gedachte. Alles is rekenen. De wereld bekeken door een rekenbril. Rekenen is een manier om de wereld om ons heen te ordenen helpt ons om de patronen en verbanden die we zien beter te begrijpen. De rekenbril. Leren rekenen betekent inzicht verkrijgen in dit systeem en je dit eigen maken.

Debbie Dussel

Debbie is 17 jaar lerares basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost waarvan de laatste 5 jaar op de Bijlmerhorst. Brede ervaring van de onderbouw tot de bovenbouw, maar ook met bovenschoolse plusklassen. Staat voor goed onderwijs dat bijdraagt aan eerlijke kansen voor ALLE kinderen. Omarmt het vakmanschap, met als motto van uitvoerder naar architect. Als leraar zijn wij verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de klas hebben wij daar zeggenschap over. Master SEN rekenspecialist en begeleidt via Academica Business College ook scholen.

Een portret van Debbie is HIER te vinden.

Debbie schrijft regelmatig blog’s, deze zijn HIER te vinden.

Meer informatie

Praktisch

  • Een checklist
 1. Landelijke leerlijn vs lesmethode
 2. Maak een prioriteitenlijstje van de doelen
 3. In welke mate heb de doelen al behandeld?
 4. Sterkte/ zwakte analyse van jouw groep.
 5. Hoe ga je het organiseren?
 • Ruijssenaars, A., Luit, J. v., & Lieshout, E. v. (2004). Rekenproblemen en dyscalculie. Rotterdam: Lemniscaat.
  De diepte in bij rekenen
   • Volgens Bartjens Tijdschrift over rekenen.
   • Rittle-Johnson, B., Schneider, M. & Star, J.R. Not a One-Way Street: Bidirectional Relations Between Procedural and Conceptual Knowledge of Mathematics. Educ Psychol Rev 27, 587–597 (2015). https://doi.org/10.1007/s10648-015-9302-x
   • Danhof, W., Bandstra, P., Faber, S., Minnaert, A., & Ruijssenaars, W. (2013). Rapport Rekenproject Leerbaarheid van hoofdrekenen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  • Sterke rekenaars
   • Sjoers, S. (2017). Sterke rekenaars in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS uitgeverij
    https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1401/alle-boeken/48078/sterke-rekenaars (inclusief links naar recensies en artikelen van Suzanne Sjoers)
   • https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe met allerlei uitdagende rekenopdrachten.
   • https://www.speleon.nl/speleon/ “Speleon, platform voor speels en onderzoekend leren (sol). Rekenen-wiskunde is voorlopig de uitvalsbasis voor sol, plus raakvlakken daarvan met natuur-techniek en beeldend onderwijs. De site bevat spellen, spelinformatie en speelse activiteiten (Spelonk), aanzetten voor projecten (Circus SOL) en informatie over onderzoeken, onderzoekend leren en onderzoekende houding (SOL).”
   • Tijdschrift Vooruit Leerstof voor begaafde kinderen op de basisschool
    Mooie uitdagende lessen, waaronder rekenen
   • Het tweede grote breinbrekerboek: een geschiedenis van de wiskunde in 315 puzzels door Ivan Moscovich
    Fijn boek om in de klas te hebben, ik gebruik dit erg veel bij het organiseren van verrijking in de klas.
   • Onderzoeken in de rekenles: De rijke context van wetenschap en technologie door: Vincent Jonker en Monica Wijers. Uitgegeven door: Universiteit Utrecht http://www.fi.uu.nl/onderzoekeninderekenles/
 • Boeken ook voor leerlingen
 • De telduivel: het hoofdkussenboek voor iedereen die bang voor wiskunde is door: Hans Magnus Enzensberger
  • Het Rekenrijk door: Stefan Buijsman
  • Het grote wiskundeboek door: Carol Vorderman
  • Het grote rekenboek door: Marijke van der Mark, Jolanda Kuiper
 • Concrete tips
  • www.rondjerekenspel.nl hier vind je rekenspellen die te gebruiken zijn bij de basisvaardigheden, maar ook de downloadbare spellen van SLO die horen bij de drempels.
  • www.tempotoets.nl deze site gebruik ik veel wanneer ik kinderen wil laten oefenen met de basisvaardigheden. Samen stellen we een doel op en werken daar naartoe, bijvoorbeeld 60 tafelsommen in 4 minuten.
  • www.rekenweb.nl Op deze site zijn online rekenspellen te vinden, maar ook offline rekenspellen en opdrachten waarbij je de interactie tussen leerlingen kan organiseren. De rekenstarters bieden veel inspiratie.
  • www.sommenfabriek.nl Hier zijn instructiefilmpjes te vinden en werkbladen.
  • www.schoolbordportaal.nl Hier vind je allerlei rekentools die je kunt inzetten op je digibord.
  • https://www.beterrekenen.nl/ Iedere dag een rekensom.
  • www.gynzy.nl Dit is een multifunctionele website, met niet alleen digibordgereedschap, maar ook verwerkingssoftware bij veel lesmethoden of vanuit leerlijnen en nu tijdelijk gratis te gebruiken.