Word lid van het Lerarencollectief!

Sinds de oprichting in maart 2020 heeft het Lerarencollectief zich gericht op het in positie brengen van de leraar in het onderwijskrachtenveld. En met succes: Er is zeggenschap teruggewonnen over het vakmanschap van de leraar, professionalisering, bevoegdheid en opleiding. Het Lerarencollectief wordt gezien, gehoord en bevraagd door leraren en aan beleidstafels op onderwerpen die de inhoud van ons beroep betreffen.

Het Lerarencollectief draagt bij aan het laten zien, horen en bevragen van het vakmanschap van de leraar. Dit alles doen we als leraren, met leraren: Collega’s die actief met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van hun vak, die kijken naar wat werkt, die de basiseisen van kwalitatief leraarschap onderzoeken en benoemen. Zodat ons vakmanschap aan de basis staat van onderwijsontwikkeling, onderwijsbeleid en andere keuzes die in het onderwijs gemaakt worden. We kunnen dit alleen als we dit samen met jullie, de leraren, doen. Zodat we in de beroepsgroep als leraren, met leraren van elkaar leren en ons professioneel ontwikkelen. Sluit je dus aan bij het Lerarencollectief, om te bouwen aan een sterke beroepsgroep en van daaruit bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs!

Direct lid worden

Kies hieronder de betalingsvorm van je jaarlidmaatschap.

Teruggaveformulier

DOWNLOAD NU ONZE APP!
En blijf op de hoogte!

Ben je al aangemeld als lid? Fijn!
Log hieronder in.

[mepr-login-form use_redirect=”false”]