Kennistafel effectief leesonderwijs

Er is de afgelopen decennia veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over de voorwaarden voor een goede leesontwikkeling en effectief leesonderwijs. Toch leert de ervaring dat deze kennis in het onderwijs nog onvoldoende wordt toegepast. Bij de Kennistafel Effectief Leesonderwijs komen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten, onderwijsexperts van kennisinstituten en professionals uit de praktijk samen. In het eerste jaar van de Kennistafel (schooljaar 2020-2021) is toegewerkt naar een gemeenschappelijk perspectief op goed leesonderwijs en is nagedacht over de acties die nodig zijn om de voorwaarden voor goed leesonderwijs te realiseren. Dit gemeenschappelijk perspectief is uitgewerkt in het visiestuk ‘Beter leesonderwijs: van weten naar doen!’

In het tweede jaar van de Kennistafel (schooljaar 2021-2022) zijn diverse themagroepen aan de slag om het gemeenschappelijk perspectief ‘op de werkvloer’ terecht te laten komen. Het Lerarencollectief is betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitskaarten en bij de organisatie van online meet-ups voor leraren / leesspecialisten etc., opdat we in onze klas en in onze school de leerlingen van nog beter kwalitatief effectief leesonderwijs kunnen voorzien.

Meet-ups
Op 31 maart 2022 en 9 mei 2022 hebben we twee meet-ups georganiseerd over effectief leesonderwijs. In de eerste meet-up ligt de nadruk op de vraag: Wat is effectief leesonderwijs en hoe ziet dat er in de praktijk uit? In de tweede meet-up ligt de nadruk op de vraag: Hoe ontwikkel je leesonderwijs duurzaam en effectief? En wat is daarvoor nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie? De ontwikkeling van kwaliteitskaarten voor effectief leesonderwijs staan in deze meet-up centraal. Beide meet-ups zijn hieronder terug te kijken.

Meet up 3: woensdag 22 juni om 15.00 uur
Save the date!  Meer informatie volgt.

 

Terugkijken: Meet up 1 (31 maart 2022)

Terugkijken: Meet up 2 (9 mei 2022)

Downloads

Links

Contactpersoon Lerarenraad

Bart Staijen

Penningmeester

bart@lerarencollectief.nl