Kennistafel effectief leesonderwijs

Er is de afgelopen decennia veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over de voorwaarden voor een goede leesontwikkeling en effectief leesonderwijs. Toch leert de ervaring dat deze kennis in het onderwijs nog onvoldoende wordt toegepast. Bij de Kennistafel Effectief Leesonderwijs komen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten, onderwijsexperts van kennisinstituten en professionals uit de praktijk samen. In het eerste jaar van de Kennistafel (schooljaar 2020-2021) is toegewerkt naar een gemeenschappelijk perspectief op goed leesonderwijs en is nagedacht over de acties die nodig zijn om de voorwaarden voor goed leesonderwijs te realiseren. Dit gemeenschappelijk perspectief is uitgewerkt in het visiestuk ‘Beter leesonderwijs: van weten naar doen!’

In het tweede jaar van de Kennistafel (schooljaar 2021-2022) zijn diverse themagroepen aan de slag om het gemeenschappelijk perspectief ‘op de werkvloer’ terecht te laten komen. Het Lerarencollectief is betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitskaarten en bij de organisatie van online meet-ups voor leraren / leesspecialisten etc., opdat we in onze klas en in onze school de leerlingen van nog beter kwalitatief effectief leesonderwijs kunnen voorzien.

Meet-ups
Op 31 maart, 9 mei en 22 juni 2022 hebben we drie meet-ups georganiseerd over effectief leesonderwijs. In de eerste meet-up ligt de nadruk op de vraag: Wat is effectief leesonderwijs en hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In de tweede meet-up ligt de nadruk op de vraag: Hoe ontwikkel je leesonderwijs duurzaam en effectief? En wat is daarvoor nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie? De ontwikkeling van kwaliteitskaarten voor effectief leesonderwijs staan in deze meet-up centraal.

In de derde meet-up is gekeken hoe je leesonderwijs duurzaam en effectief ontwikkelt. Wat is hiervoor nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie. De meet-ups zijn hieronder terug te kijken.

Kwaliteitswaaier
Op basis van het visiestuk is gewerkt aan kwaliteitskaarten voor zowel de leraar, de leesdeskundige(n), de schoolleider en de bestuurder. Deze kaarten beschrijven wat effectief leesonderwijs betekent voor de vier verschillende rollen in het onderwijs. De kaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. We spreken daarom niet van losse kwaliteitskaarten, maar van samenhangende kaarten die gezamenlijk een ‘kwaliteitswaaier’ vormen.

Avond van de leraar
Na drie succesvolle edities in Amsterdam, gaan we met onze ‘Avond van de leraar’ het land door. Op dinsdag 18 april 2023 gaan we in Lindenberg Cultuurhuis te Nijmegen in gesprek over Effectief Leesonderwijs. Woon je in deze regio? Dan hopen we je graag fysiek te zien! Meer info.

Terugkijken: Meet up 1 (31 maart 2022)

Terugkijken: Meet up 2 (9 mei 2022)

Terugkijken: Meet up 3 (22 juni 2022)