Hoe kunnen we van onze leerlingen betere en gemotiveerde lezers maken? Wetenschappers, onderwijsexperts en professionals uit de praktijk schetsen daarvoor een raamwerk in Beter leesonderwijs: van weten naar doen! Het is van belang dat scholen de urgentie onder ogen zien en in actie komen, aldus dit visiestuk. De leden van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs stellen acties voor. 

Beter leesonderwijs: van weten naar doen! is het resultaat van één jaar Kennistafel Effectief Leesonderwijs om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijk onderzoekers van hogescholen en universiteiten, onderwijsexperts van kennisinstituten en professionals uit de praktijk.

De kernboodschap van de Kennistafel bestaat uit drie punten:

  1. Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, waarin sprake is van een samenspel van verschillende soorten kennis, vaardigheden en processen.
  2. Dat betekent dat effectief leesonderwijs uit verschillende elementen bestaat die in samenhang moeten worden aangeboden.
  3. Om de voorwaarden voor effectief leesonderwijs te garanderen, is besef van urgentie nodig en moet actie worden ondernomen door opleidingen en scholen op verschillende niveaus. Effectief leesonderwijs betekent beredeneerde keuzes maken vanuit een heldere visie die doorklinkt op alle niveaus.

Actie

Het visiestuk is de opbrengst van het eerste jaar van de kennistafel. In het tweede jaar worden de plannen uitgevoerd. Hiervoor is Bart betrokken namens de Lerarenraad. Wil je hier meer over weten, neem contact op: bart@lerarencollectief.nl