Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Risico’s en kansen van digitaal onderwijs

Gino Camp wijst op mogelijkheden van afstandsonderwijs maar ook op de valkuilen die je tegenkomt. Hij geeft aan hoe je die valkuilen vermijdt door je lessen goed voor te bereiden en daarbij goed na te denken over welke leeractiviteiten je kiest om je lesdoelen te bereiken.

Gino Camp

Dr. Gino Camp is universitair hoofddocent onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en doet onderzoek naar effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk. Een aantal jaren geleden was hij betrokken bij de opzet van het onderwijsmodel van de Open Universiteit, waarin online activerend leren centraal staat. Recent ontwikkelde hij met een Comenius fellowship een tool voor adaptieve formatieve toetsing in online onderwijs. Hij is daarnaast medeauteur van het boek Wijze Lessen over effectieve didactiek.

Meer informatie

Bronnen en meer tips

Het onderzoek waar Gino Camp naar verwijst in de video is in toegankelijke vorm terug te vinden in het boek Wijze Lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek dat via de link gratis te downloaden is. Meer specifiek bespreekt hij in verkorte vorm de volgende didactische bouwstenen uit het boek in de context van online onderwijs:

  • Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie
  • Activeer relevante voorkennis
  • Zoek manieren om te achterhalen of de hele klas het heeft begrepen
  • Laat leerstof actief verwerken
  • Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie
  • Spreid oefening met leerstof in de tijd

De informatie uit de video is daarnaast gebaseerd op een eerder artikel gepubliceerd in ScienceGuide getiteld Toolgericht of doelgericht? Drie wijze didactische lessen voor afstandsonderwijs.

Ook werd gebruik gemaakt van de kennis van de collega’s van Gino Camp bij de Open Universiteit die ze beschikbaar hebben gesteld via www.ou.nl/ddguide Daar vind je uitleg, webinars, tips en trucs en vele links naar relevante informatie over online leren.