Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Van onderwijs op afstand, naar onderwijs in nabijheid

In deze video legt Eva Naaijkens uit hoe we van onderwijs op afstand terug kunnen naar onderwijs in nabijheid. Aan de hand van 3 ‘bouwstenen’ wordt uitgelegd hoe je een goed plan kan maken met je school. Kwaliteitskaarten bieden hierbij een houvast om de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode vorm te geven.

Eva Naaijkens

Eva Naaijkens is schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam. Daarvoor was ze negen jaar schoolleider van SBO de Michaelschool. Deze Amersfoortse school werd onder haar leiding driemaal achter elkaar als excellente school beoordeeld.

Meer informatie

Klik hier voor het Protocol opstart basisonderwijs

Klik hier voor het Protocol opstart Speciaal Basisonderwijs

Nieuwe kaart voor les op afstand

Ons boek: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/en-wat-als-we-nu-weer-eens-gewoon-gingen-lesgeven-pica

Onze website: https://www.enigmaonderwijs.nl/

Onze school: https://www2.askoscholen.nl/scholen/alanturingschool/Paginas/default.aspx

Klassewerkplek 2020: HET VERHAAL VAN DE ALAN TURINGSCHOOL
https://www.klassewerkplek.nl/het-verhaal-van-de-alan-turingschool/

Belang van een gedeelde visie en gemeenschappelijk doel in onderwijs:
Sammons, P. (1995). Key characteristics of effective schools: A review of school effectiveness research. B & MBC Distribution Services, 9 Headlands Business Park, Ringwood, Hants BH24 3PB, England, United Kingdom..

Ook het belang van gedeelde visie bij een divers team komt naar voor in deze bijdrage aan de kennisrotonde.