Passend onderwijs

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is in Nederland de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. op 16 november 2020 wordt de Wet Passend Onderwijs in de Tweede Kamer geëvalueerd en wij, als lerarencollectief, willen graag aan de spreektafel zitten om namens de leraar aanbevelingen te doen aan de minister. 

Doelstellingen
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Lerarencollectief – We gaan het sámen, zélf doen!
En nu… hoe ervaren wij, leerkrachten, het Passend Onderwijs? Er is al veel over gesproken en geschreven.
Als Lerarencollectief willen we namens de leraar aangeven hoe wij passend onderwijs ervaren en aanbevelingen doen aan de minister. Daarom hebben we alle leraren gevraagd de enquête van het Lerarencollectief in te vullen. Met deze enquête wilden we verder gaan dan het onderbuikgevoel en aan de minister aangeven hoe de dagelijkse praktijk van passend onderwijs door de leraar ervaren wordt, hoe de leraar passend onderwijs ziet en hoe we denken met passend onderwijs verder te kunnen. 

Vervolgens organiseerden we op 7 oktober, samen met Ouders & Onderwijs, een thema-avond met leraren, ouders en leden van de Tweede Kamer over passend onderwijs. De rapporten van NRO, de Onderwijsraad, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief werden gepresenteerd en vervolgens gingen we samen in gesprek. Het was een groot succes voor alle partijen. Op de pagina van de Thema-avond passend onderwijs vind je een terugblik.

Het ministerie van OCW heeft inmiddels contact met ons gezocht over ons rapport met daarin de evaluatie passend onderwijs vanuit het Lerarencollectief. Wij hebben de inhoud kunnen toelichten en aanbevelingen gegeven voor de evaluatie waarover op 16 november gedebatteerd zal worden. De definitieve beleidsnota is inmiddels gepresenteerd en staat op de pagina Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. Hier kan je ook de reactie van het Lerarencollectief op deze nota lezen.

De komende weken organiseren we op 3 momenten een gesprek over de voorgestelde verbeteraanpak van het Ministerie. Graag gaan wij hierover met jullie in gesprek! Enerzijds om jullie te informeren, maar anderzijds ook om informatie bij jullie op te halen wat betreft onze focus binnen deze aanpakWe nodigen je graag uit op een van onderstaande momenten: 

  • Vrijdag 27 november 15.30-16.30 uur 
  • Woensdag 2 december 20.00-21.00 uur 

Schrijf je in via dit formulier.

Namens de Lerarenraad, 
Sharon Martens & Dymphy Weerstand 

Download rapport Passend Onderwijs

Laatste berichten in dit dossier

Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

Thema-avond Passend Onderwijs

Rapport Passend Onderwijs

Peiling Passend Onderwijs

Dossierhouders vanuit Lerarenraad

Sharon Martens

Sharon Martens

Dossier Passend Onderwijs

sharon@lerarencollectief.nl

Dymphy Weerstand

Dymphy Weerstand

Dossier Passend Onderwijs

dymphy@lerarencollectief.nl