Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is in Nederland de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Eind dit kalenderjaar wordt de Wet Passend Onderwijs in de Tweede Kamer geëvalueerd en wij, als lerarencollectief, willen graag aan de spreektafel zitten om namens de leraar aanbevelingen te doen aan de minister. 

Doelstellingen
De overheid wil met passend onderwijs bereiken dat voor het onderwijs als geheel:
minder leerlingen naar aparte voorzieningen gaan; 
er minder gelabeld wordt; 
-het aantal leerlingen dat thuis zit daalt;
leerlingen een onderwijs- en ondersteuningsaanbod krijgen dat meer aansluit op hun behoeften, mogelijkheden en talenten;
ouders goed geïnformeerd en tevreden zijn over de extra voorzieningen voor hun kind, weten waar zij terecht kunnen, niet meer hoeven te shoppen en sneller en beter worden geholpen;
er een transparant systeem van toewijzing van extra ondersteuning/ begeleiding en/of zorg is;
er een stabiel systeem van financiering gerealiseerd is;
en de bureaucratie afneemt.
(Schuman, H., De Vries, P (2020) Passend Onderwijs in de praktijk 

Oplossingen
-Scholen krijgen een zorgplicht. Zij kunnen dan minder makkelijk een leerling met extra ondersteuningsbehoeften weigeren en als zij zelf niet kunnen voorzien in die extra ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling, dan moeten zij, en niet de ouders, een passende school voor deze leerling zoeken waar de vereiste ondersteuning wel geboden kan worden. 
-Scholen, ook de speciale scholen uit de vroegere clusters 3 en 4, zijn verplicht om regionaal samen te werken, zodat een dekkend aanbod aan voorzieningen beschikbaar is voor alle leerlingen in die regio.
-Binnen een dergelijk samenwerkingsverband krijgen leraren, ouders en leerlingen meer inspraak en medezeggenschap via de verplichte ondersteuningsraad.
-Een nieuw bekostigingssysteem wordt ingevoerd, waarbij het samenwerkingsverband bepaalt of – en betaalt wanneer – een leerling extra ondersteuning krijgt in het reguliere onderwijs of toegelaten wordt op een school voor speciaal onderwijs.
(Schuman, H., De Vries, P (2020) Passend Onderwijs in de praktijk 

Lerarencollectief – We gaan het sámen, zélf doen!
En nu… hoe ervaren wij, leerkrachten, het Passend Onderwijs? Er is al veel over gesproken en geschreven.
Als Lerarencollectief willen we namens de leraar aangeven hoe wij Passend Onderwijs ervaren en aanbevelingen doen aan de minister. Daarom vragen we jou de enquête van het Lerarencollectief in te vullen. Lid of geen lid, de enquête staat open voor iedereen. Leden kunnen daarnaast nog aanvullende opmerkingen maken na het invullen van de peiling onderaan de pagina.
Op 7 oktober houden we vervolgens een Rondetafelgesprek met een aantal kamerleden Zet deze avond alvast in je agenda!

Klik hier voor de enquête

Vul de enquête in en stuur de link door naar je collega’s. Hoe meer respondenten, hoe beter de  stem van de leraar vertegenwoordigd wordt.  

Namens de Lerarenraad, 
Sharon Martens & Dymphy Weerstand 

Personen vanuit Lerarenraad

Sharon Martens

Commissie Passend Onderwijs

Dossier Passend Onderwijs.

sharon@lerarencollectief.nl

Dymphy Weerstand

Commissie Passend Onderwijs

dymphy@lerarencollectief.nl

Laatste berichten in dit dossier

Peiling Passend Onderwijs