Passend onderwijs past niet

Met deze kop opende het NRC vandaag een artikel over ons onderzoek naar passend onderwijs. Wakker worden met de NOS en vervolgens een roodgloeiend oor van de belletjes van weer andere journalisten.

We vallen op, we worden gehoord! Samen hebben we weer een stap gezet in dit proces. Jullie hebben massaal de door ons opgestelde enquête ingevuld en vervolgens gedeeld. Jullie hebben eerlijk en open jullie bevinden en gedachten over passend onderwijs gedeeld. Duizendmaal dank! Zonder deze input had het Lerarencollectief vandaag dit gesprek niet op gang kunnen brengen. Onderstaand kunnen jullie het persbericht zoals deze naar de landelijke media is verstuurd lezen.

En vervolgens.. Woensdag 7 oktober organiseerden we samen met Ouders & Onderwijs een thema-avond om dieper op passend onderwijs in te gaan. Een avond waar de rapporten van NRO, de Onderwijsraad, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief werden gepresenteerd. Een avond waarbij 50 ouders en 50 leerkrachten de gelegenheid hebben gehad in gesprek te gaan met de mensen achter deze rapporten. En een avond waar 8 leden van de Tweede Kamer een inkijkje gegeven hebben in hun plannen voor het onderwijs.
De oplossing ligt bij politieke keuzes, ouders en leraren geven dit samen aan.

Een constructieve aanpak naar een gezamenlijk doel: voor álle kinderen een passend aanbod; dat is waar het Lerarencollectief voor staat. 

Grave – ‘Hoe graag we ook willen en hoe hard we ook werken, passend onderwijs past niet’, een kreet om hulp van de leraar anno 2020. Het lerarencollectief heeft de afgelopen weken een grote enquête gehouden onder haar leden over passend onderwijs.

De enquête van het Lerarencollectief, de eerste landelijke beroepsvereniging voor leraren in het primair onderwijs, kende 2500 respondenten. Niet alleen lieten zij horen hoe zij passend onderwijs ervaren in de praktijk, maar ook hoe het nu verder moet.

Het antwoord van de leraar is klip-en-klaar: ‘Zorg dat de basis op orde is; investeer in genoeg bevoegde collega’s, extra handen en expertise in de klas én hanteer een maximale groepsgrootte’. Ook is het duidelijk dat leraren onnodige bureaucratie tegen willen gaan. Hoe? Door meer zeggenschap en middelen direct op schoolniveau beschikbaar te stellen.

Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet heeft als doel alle kinderen een plek te laten krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte; ofwel een plek waar het kind zich fijn voelt en waar het onderwijs op maat krijgt.

Al vóór de invoer van deze nieuwe wet kwam er veel kritiek vanuit de leraar; de basisvoorwaarden om passend onderwijs te kunnen bewerkstelligen waren nog onvoldoende uitgewerkt om tot invoer over te gaan. Uit de onlangs afgenomen enquête concludeert het Lerarencollectief dat de basis om passend onderwijs te geven er nog steeds onvoldoende staat; de klassen zijn te groot, er is onvoldoende ondersteuning in de klas, er is onvoldoende expertise binnen de school en er zijn onvoldoende middelen binnen de muren van de school om passend onderwijs vorm te geven.

Conclusie? Passend onderwijs heeft nooit een eerlijke kans gekregen. De basis op orde krijgen lukt niet met enkele accentverschuivingen binnen het huidige onderwijsstelsel. Om passend onderwijs vorm te geven moeten er ingrepen gedaan worden in het stelsel als geheel waarbij de aanpak van het lerarentekort absoluut voorwaardelijk is. ‘Alleen met passende maatregelen kan Passend Onderwijs binnen het onderwijs slagen’.

Sharon Martens

Lid Lerarenraad van het Lerarencollectief
sharon@lerarencollectief.nl
06-52366708