Lerarentekort

Het begin van de oplossing ligt bij het dichten van de loonkloof tussen het PO en VO. PO in Actie strijdt sinds maart 2017 voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het Primair Onderwijs, en niet zonder succes. Naast de 430 miljoen voor werkdrukvermindering en de 270 miljoen voor salarisverhoging, hebben we gezamenlijk ons vak weer op de kaart gezet. Toch zijn we er nog niet. Er bestaat nog steeds een niet uit te leggen salariskloof tussen leraren in het voortgezet onderwijs en leraren in het primair onderwijs. Het lerarentekort is een groot probleem en wij zullen niet stoppen voordat we al onze doelen bereikt hebben. 

Het lerarentekort moet vakkundig en grondig aangepakt worden. Verschillende rapporten tonen aan dat de aanpak die er tot nu toe is gekozen, te weinig zoden aan de dijk zet. Het duidelijkste en meest recente rapport, dat goed weergeeft wat er nu speelt omtrent het lerarentekort, is het rapport Samen sterk voor elk kind, geschreven door zij-instromer Merel van Vroonhoven. Download hier het rapport.

Samenvatting rapport Samen sterk voor elk kind 

Belangrijkste aanbevelingen 

  • Regionale samenwerking; Haal de vrijblijvendheid eraf en veranker regionale samenwerking het stelsel. 
  • (Zij-)instroom; Zet de doelgroep centraal in opleidingstrajecten. 
  • Organisatie; Start taskforce voor regie en slagkracht die aanpak intensiveert vanuit een gezamenlijke visie en aanpak. 

Uit de onderbelichte onderwerpen pakt het Lerarencollectief een aantal zaken, namelijk de beroepsgroep betrekken en het behoud van de zittende leraren.  

Beroepsgroep betrekken 

De beroepsgroep betrekken is één van de hoofdtaken van het Lerarencollectief. Wij willen dé stem van de leraar zijn aan de overlegtafels. Om dit te kunnen doen willen we jullie zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de laatste ontwikkelingen rondom het lerarentekort, maar ook onze andere dossiers. Wat betreft het lerarentekort is de actuele stand van zaken dat er in november een meerdaagse sessie heeft plaats gevonden met de onderwijspartners. Dit was georganiseerd vanuit het ministerie van OCW. De Lerarenraad mocht ook aanhaken op drie van de vier dagen.

In de meerdaagse is het ons gelukt om jullie hoofdboodschap treffend over te brengen. Dit was naar aanleiding van de poll op de Facbookpagina vooral: Richt je op behoud van huidige leraren, begeleid startende leraren goed en vooral dicht de loonkloof met het VO!

De bijeenkomsten zijn een start geweest om de aanpak van het lerarentekort grondig aan te pakken. Er kan ieder moment een samenvatting verschijnen met daarin in hoofdlijnen wat de plannen zijn. Wij proberen als Lerarencollectief aan te sluiten waar voor jullie de noodzaak ligt. Ook zijn er tekeningen gemaakt die weergeven wat er besproken is. Hieronder kan je ze eens bekijken. Let op: Dit is een samenvatting van wat er besproken is door de verschillende partijen. Niet alles zal worden opgepakt.

Op donderdag 12 november hielden we een online klankbordsessie met jullie om te kijken waar we staan en waar we onze peilen op zouden moeten richten op de laatste bijeenkomst op vrijdag 13 november. We kijken terug op een prettig gesprek waarin we jullie stem konden laten horen. Hartelijk dank voor jullie inbreng!

Hoe nu verder? Van de meerdaagse is een samenvatting gemaakt en deze is aan alle partijen gepresenteerd. Op dit moment is niet iedereen het eens met de samenvatting en missen er belangrijke elementen om het lerarentekort grondig aan te pakken. Wij proberen te sturen naar een breed gedragen samenvatting zodat we genoeg draagvlak hebben bij jullie om verder te kunnen werken aan dit plan. Zodra de goede samenvatting verschijnt, zullen we deze met jullie delen.

Naast de samenvatting, wordt er door alle betrokken partijen verder geschreven aan de deelonderwerpen van de aanpak, zie de tekeningen hierboven. We zijn nog in ontwikkeling, maar er komt steeds meer schot in de zaak. Ook als hier iets gedeeld van mag worden, zullen we dit publiceren. Het is goed om te weten dat de onderwerpen als de salariskloof, de werkdruk en het behoud van de zittende leraren in deze uitwerkingen staan vernoemd. We zijn dan ook hoopvol.

Behoud huidige leraren

De grootste groep die uitstroomt uit het onderwijs zijn de startende leraren. Om dit tegen te gaan, wordt er op verzoek van het Lerarencollectief, in samenwerking met het ministerie van OCW, een pilot opgezet om de uitstroom van startende leerkrachten te verminderen. Klik hier voor meer info over deze pilot.

Downloads

Laatste berichten in dit dossier

Prestatiebox en Lumpsum

Pilot tegengaan uitstroom startende leerkrachten

Dossierhouders vanuit Lerarenraad

Dymphy Weerstand

Dymphy Weerstand

Aanpak lerarentekort

dymphy@lerarencollectief.nl

Ellen van Pernis

Ellen van Pernis

Aanpak lerarentekort

ellen@lerarencollectief.nl

Marco de Leeuw

Marco de Leeuw

Aanpak lerarentekort

marco@lerarencollectief.nl