Lerarentekort

Het begin van de oplossing ligt bij het dichten van de loonkloof tussen het PO en VO. PO in Actie strijdt sinds maart 2017 voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het Primair Onderwijs, en niet zonder succes. Naast de 430 miljoen voor werkdrukvermindering en de 270 miljoen voor salarisverhoging, hebben we gezamenlijk ons vak weer op de kaart gezet. Toch zijn we er nog niet. Er bestaat nog steeds een niet uit te leggen salariskloof tussen leraren in het voortgezet onderwijs en leraren in het primair onderwijs. Het lerarentekort is een groot probleem en wij zullen niet stoppen voordat we al onze doelen bereikt hebben. 

Het lerarentekort moet vakkundig en grondig aangepakt worden. Verschillende rapporten tonen aan dat de aanpak die er tot nu toe is gekozen, te weinig zoden aan de dijk zet. Het duidelijkste en meest recente rapport, dat goed weergeeft wat er nu speelt omtrent het lerarentekort, is het rapport Samen sterk voor elk kind, geschreven door zij-instromer Merel van Vroonhoven. Download hier het rapport.

Samenvatting rapport Samen sterk voor elk kind 

Belangrijkste aanbevelingen 

  • Regionale samenwerking; Haal de vrijblijvendheid eraf en veranker regionale samenwerking het stelsel. 
  • (Zij-)instroom; Zet de doelgroep centraal in opleidingstrajecten. 
  • Organisatie; Start taskforce voor regie en slagkracht die aanpak intensiveert vanuit een gezamenlijke visie en aanpak. 

Uit de onderbelichte onderwerpen pakt het Lerarencollectief een aantal zaken, namelijk de beroepsgroep betrekken en het behoud van de zittende leraren.  

Behoud huidige leraren

De grootste groep die uitstroomt uit het onderwijs zijn de startende leraren. Om dit tegen te gaan, wordt er op verzoek van het Lerarencollectief, in samenwerking met het ministerie van OCW, een pilot opgezet om de uitstroom van startende leerkrachten te verminderen. Klik hier voor meer info over deze pilot.

Beroepsgroep betrekken 

De beroepsgroep betrekken is één van de hoofdtaken van het Lerarencollectief. Wij willen dé stem van de leraar zijn aan de overlegtafels. Om dit te kunnen doen willen we jullie zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de laatste ontwikkelingen rondom het lerarentekort, maar ook onze andere dossiers. Wat betreft het lerarentekort is de actuele stand van zaken dat er in november een meerdaagse sessie heeft plaats gevonden met de onderwijspartners. Dit was georganiseerd vanuit het ministerie van OCW. De Lerarenraad mocht ook aanhaken op drie van de vier dagen.

In de meerdaagse is het ons gelukt om jullie hoofdboodschap treffend over te brengen. Dit was naar aanleiding van de poll op de Facbookpagina vooral: Richt je op behoud van huidige leraren, begeleid startende leraren goed en vooral dicht de loonkloof met het VO!

De bijeenkomsten zijn een start geweest om het lerarentekort grondig aan te pakken. Op donderdag 12 november hielden we een online klankbordsessie met jullie om te kijken waar we staan en waar we onze peilen op zouden moeten richten op de laatste bijeenkomst op vrijdag 13 november. We kijken terug op een prettig gesprek waarin we jullie stem konden laten horen. Hartelijk dank voor jullie inbreng!

Van de meerdaagse is een samenvatting gemaakt en deze is aan alle partijen gepresenteerd. Niet iedereen was het eens met de samenvatting en er misten belangrijke elementen om het lerarentekort grondig aan te pakken.

Uiteindelijk  is er opnieuw geschreven aan het ‘offer you cannot refuse’ voor het komende kabinet. Er is een schrijfgroep opgestart en daarin hebben wij ook deelgenomen. Het was best pittig om de belangen van alle partijen goed mee te kunnen nemen. Na vele sessies met de schrijfgroep en de verschillende onderwijspartijen hebben we uiteindelijk besloten om niet meer samen verder te gaan. Dit terwijl jullie massaal lieten weten dat de versie die definitief zou zijn, goed genoeg was om te ondertekenen. We zijn gestopt omdat er na de laatste versie die verscheen, er opnieuw aanpassingen en zelfs opnieuw onderhandeld moest worden over punten waar we het over eens waren dat die erin kwamen. Het vertrouwen was weg. We hebben dit plan niet ondertekend. Tijdens de klankbordsessie van 18 februari hebben we uitleg gegeven over de stand van zaken achter de schermen. Het was heel waardevol om jullie te zien en te horen over dit onderwerp.

In plaats van bij de pakken neer te zitten, hebben de werknemerspartijen de handen ineen geslagen en is er in 48 uur een noodkreet geschreven met daarin een oproep aan het nieuwe kabinet om het lerarentekort grondig en duurzaam aan te pakken. We zijn trots op het resultaat, maar we zijn er nog niet! Klik hier voor de brief.

Veelkoppig monster

Nadat de brief verstuurd is naar de toekomstige Tweede Kamer, zijn de vergaderingen rondom het plan dat de andere partijen indienden gewoon voortgezet. Ondanks dat er niet bekend is of er geld komt en het nieuwe kabinet hier mee verder wil. Wij hadden de keuze om aan tafel te blijven of afscheid te nemen en de trein voort te laten denderen. Als Lerarencollectief zijn wij mede verantwoordelijk voor een grondige en duurzame aanpak van het lerarentekort en het liefst met zoveel mogelijk partijen. Dat het lerarentekort een veelkoppig monster is en het niet alleen wordt opgelost met het dichten van de loonkloof is duidelijk. Bovendien gaan wij over de beroepsinhoud. Het leek ons zinvol om voorlopig op hoofdlijnen wel aan te blijven sluiten bij de bijeenkomsten, te wijzen op de input van de leraar op alle onderdelen de  en ons te gaan concentreren op het onderdeel beroepsbeeld. Het is immers de taak van de beroepsgroep zelf om een goed en duurzaam beroepsbeeld op te stellen. Er zijn al voorbeelden van beroepsbeelden in het MBO waarin de leraar zelf input leverde. Dit is onze kans om ons zeggenschap terug te krijgen over ons vak! Wij zijn nu achter de schermen bezig met een tijdspad op te stellen om dit beroepsbeeld in kleine stapjes samen met de leraar te kunnen ontwikkelen. We beseffen ons maar al te goed dat we ook te maken hebben met bizarre tijden in deze pandemie.

Input Tweede Kamer maandag 31 mei 2021

De onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gingen op maandag 31 mei met elkaar in gesprek over de voortgang van het Actieplan. Voordat zij in gesprek gingen, stuurden wij een brief met ons perspectief op de gang van zaken, de nood die wij zien en wat er volgens ons moet gebeuren. Platform VVVO en FvOv ondertekenden deze brief ook. Klik hier voor de brief die wij stuurden.

We zullen blijven strijden om het lerarentekort terug te dringen en ons beroep weer goed op de kaart te zetten. Dit kunnen we alleen sámen! Houd onze nieuwsbrieven in de gaten en maak je collega’s snel lid!

We gaan het sámen zélf doen!

Dymphy Weerstand

Downloads

Laatste berichten in dit dossier

Prestatiebox en Lumpsum

Pilot tegengaan uitstroom startende leerkrachten

Dossierhouders vanuit Lerarenraad

Dymphy Weerstand

Dymphy Weerstand

Aanpak lerarentekort

dymphy@lerarencollectief.nl

Ellen van Pernis

Ellen van Pernis

Aanpak lerarentekort

ellen@lerarencollectief.nl

Marco de Leeuw

Marco de Leeuw

Aanpak lerarentekort

marco@lerarencollectief.nl