Lerarentekort

Het begin van de oplossing ligt bij het dichten van de loonkloof tussen het PO en VO. PO in Actie strijdt sinds maart 2017 voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het Primair Onderwijs, en niet zonder succes. Naast de 430 miljoen voor werkdrukvermindering en de 270 miljoen voor salarisverhoging, hebben we gezamenlijk ons vak weer op de kaart gezet. Toch zijn we er nog niet. Er bestaat nog steeds een niet uit te leggen salariskloof tussen leraren in het voortgezet onderwijs en leraren in het primair onderwijs. Het lerarentekort is een groot probleem en wij zullen niet stoppen voordat we al onze doelen bereikt hebben. 

Het lerarentekort moet vakkundig en grondig aangepakt worden. Verschillende rapporten tonen aan dat de aanpak die er tot nu toe is gekozen, te weinig zoden aan de dijk zet. Het duidelijkste en meest recente rapport, dat goed weergeeft wat er nu speelt omtrent het lerarentekort, is het rapport Samen sterk voor elk kind, geschreven door zij-instromer Merel van Vroonhoven. Download hier het rapport.

Samenvatting rapport Samen sterk voor elk kind 

Belangrijkste aanbevelingen 

  • Regionale samenwerking; Haal de vrijblijvendheid eraf en veranker regionale samenwerking het stelsel. 
  • (Zij-)instroom; Zet de doelgroep centraal in opleidingstrajecten. 
  • Organisatie; Start taskforce voor regie en slagkracht die aanpak intensiveert vanuit een gezamenlijke visie en aanpak. 

Uit de onderbelichte onderwerpen pakt het Lerarencollectief een aantal zaken, namelijk de beroepsgroep betrekken en het behoud van de zittende leraren.  

Behoud huidige leraren

De grootste groep die uitstroomt uit het onderwijs zijn de startende leraren. Om dit tegen te gaan, wordt er op verzoek van het Lerarencollectief, in samenwerking met het ministerie van OCW, een pilot opgezet om de uitstroom van startende leerkrachten te verminderen. Klik hier voor meer info over deze pilot.

Beroepsgroep betrekken 

De beroepsgroep betrekken is één van de hoofdtaken van het Lerarencollectief. Wij willen dé stem van de leraar zijn aan de overlegtafels. Om dit te kunnen doen willen we jullie zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de laatste ontwikkelingen rondom het lerarentekort, maar ook onze andere dossiers. Wat betreft het lerarentekort is de actuele stand van zaken dat er in november een meerdaagse sessie heeft plaats gevonden met de onderwijspartners. Dit was georganiseerd vanuit het ministerie van OCW. De Lerarenraad mocht ook aanhaken op drie van de vier dagen.

In de meerdaagse is het ons gelukt om jullie hoofdboodschap treffend over te brengen. Dit was naar aanleiding van de poll op de Facbookpagina vooral: Richt je op behoud van huidige leraren, begeleid startende leraren goed en vooral dicht de loonkloof met het VO!

De bijeenkomsten zijn een start geweest om het lerarentekort grondig aan te pakken. Op donderdag 12 november hielden we een online klankbordsessie met jullie om te kijken waar we staan en waar we onze peilen op zouden moeten richten op de laatste bijeenkomst op vrijdag 13 november. We kijken terug op een prettig gesprek waarin we jullie stem konden laten horen. Hartelijk dank voor jullie inbreng!

Hoe nu verder? Van de meerdaagse is een samenvatting gemaakt en deze is aan alle partijen gepresenteerd. Op dit moment is niet iedereen het eens met de samenvatting en missen er belangrijke elementen om het lerarentekort grondig aan te pakken.

Uiteindelijk  is er opnieuw geschreven aan het ‘offer you cannot refuse’ voor het komende kabinet. Er is een schrijfgroep opgestart en daarin hebben wij ook deelgenomen. Het was best pittig om de belangen van alle partijen goed mee te kunnen nemen. Na vele sessies met de schrijfgroep en de verschillende onderwijspartijen hebben we uiteindelijk besloten om niet meer samen verder te gaan. Dit terwijl jullie massaal lieten weten dat de versie die definitief zou zijn, goed genoeg was om te ondertekenen. We zijn gestopt omdat er na de laatste versie die verscheen, er opnieuw aanpassingen en zelfs opnieuw onderhandeld moest worden over punten waar we het over eens waren dat die erin kwamen. Het vertrouwen was weg. We hebben dit plan niet ondertekend. Tijdens de klankbordsessie van 18 februari hebben we uitleg gegeven over de stand van zaken achter de schermen. Het was heel waardevol om jullie te zien en te horen over dit onderwerp.

In plaats van bij de pakken neer te zitten, hebben de werknemerspartijen de handen ineen geslagen en is er in 48 uur een noodkreet geschreven met daarin een oproep aan het nieuwe kabinet om het lerarentekort grondig en duurzaam aan te pakken. We zijn trots op het resultaat, maar we zijn er nog niet! Klik hier voor de brief.

Zorg dat jij jouw stem laat horen tijdens de verkiezingen en lees de partijprogramma’s goed door en kijk naar de plannen rondom het onderwijs.

We zullen blijven strijden om het lerarentekort terug te dringen en ons beroep weer goed op de kaart te zetten. Dit kunnen we alleen sámen!

We gaan het sámen zélf doen!

Dymphy Weerstand

Downloads

Laatste berichten in dit dossier

Prestatiebox en Lumpsum

Pilot tegengaan uitstroom startende leerkrachten

Dossierhouders vanuit Lerarenraad

Dymphy Weerstand

Dymphy Weerstand

Aanpak lerarentekort

dymphy@lerarencollectief.nl

Ellen van Pernis

Ellen van Pernis

Aanpak lerarentekort

ellen@lerarencollectief.nl

Marco de Leeuw

Marco de Leeuw

Aanpak lerarentekort

marco@lerarencollectief.nl