Reactie Lerarencollectief op aanpassing instroomeisen pabo

Op maandagavond 21 maart organiseerde het Lerarencollectief een klankbordsessie over het experiment om de eisen voor de pabo aan te passen en studenten tijdens het eerste jaar aan vakken kunnen werken waar ze nog onvoldoende kennis over hebben.

Het Lerarencollectief is van mening dat alle studenten afkomstig van Havo, VWO en MBO de kans moeten krijgen om de pabo te doen. Het lerarentekort kan alleen worden opgelost als we voldoende gepassioneerde, nieuwe leraren aantrekken en zittende leraren behouden.

We maken ons zorgen over de intensiteit van de opleiding, als de focus van het eerste jaar wat verschuift, doordat er nog bijgespijkerd moet worden tijdens het reguliere curriculum. We hebben in het verleden vanuit een enquête over de instroomeisen een duidelijk beeld vanuit leraren waarin het grote merendeel aangeeft de eisen niet te veranderen of te verlagen.

Bovendien dient er tijdens de opleiding de focus op het ontwikkelen van vakmanschap te liggen, opdat we sterke, startbekwame leraren afleveren voor de toekomst.