Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs van 2,5 jaar is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. Op deze manier krijgen leerlingen dezelfde kansen als iedere generatie.

In totaal wordt er 8,5 miljard vrijgemaakt voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs. Voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan basisscholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is.


Infographics

Het Lerarencollectief heeft alle informatie omtrent het Nationaal Programma Onderwijs verzameld in handig infographics. Download ze nu!