Nationaal Programma Onderwijs

Aanleiding
Het Nationaal Programma Onderwijs van 2,5 jaar is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. Op deze manier krijgen leerlingen dezelfde kansen als iedere generatie.

In totaal wordt er 8,5 miljard vrijgemaakt voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs. Voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan basisscholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is.

Standpunten Lerarencollectief

  • Het Lerarencollectief is blij met het extra geld wat naar het onderwijs gaat. Echter heeft het de voorkeur van het Lerarencollectief dat deze investeringen structureel gedaan worden.
  • Het Lerarencollectief draagt actief haar steentje bij om het NPO tot een succes te maken.
  • Het Lerarencollectief communiceert alle actuele informatie naar leraren toe, zodat zij daarmee in hun school aan de slag kunnen en hun zeggenschap tot uiting kunnen brengen.