Kansrijk adviseren

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Het Lerarencollectief krijgt regelmatig vragen binnen over het schooladvies. Bijvoorbeeld vragen over het al dan niet meenemen van de zachte leerlingkenmerken en over twijfels binnen de advisering aangezien toetsresultaten minder betrouwbaar zijn of zelfs wegvallen. Juist in een tijd waarin we minder kunnen vertrouwen op de harde resultaten van onze leerlingen wordt er een flink beroep gedaan op de expertise van een schoolteam.

In oktober 2020 bracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met andere onderwijspartners de ‘handreiking schooladvisering’ uit. Een handreiking waarin relevante literatuur verzameld is over de overgang van PO naar VO; geschikt voor leraren die zich voor het eerst bezighouden met de schooladviezen, maar ook voor leraren die nog eens kritisch naar hun eigen handelen willen kijken.

Het Lerarencollectief heeft deze handreiking samen met Pedro de Bruyckere inhoudelijk kritisch bekeken en vertaald in zes korte tutorials. Aanvullend heeft het Lerarencollectief wetenschappelijke artikelen geselecteerd voor verdieping op de inhoud van de tutorials.

Downloads

Links

Contactpersoon Lerarenraad

Marco de Leeuw

Vicevoorzitter

marco@lerarencollectief.nl