Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Als Nederlands voor ouders geen vanzelfsprekendheid is

Het bereiken en bij het onderwijs betrekken van ouders voor wie het Nederlands geen vanzelfsprekendheid is, is zonder crisis vaak al lastig genoeg. En juist tijdens deze crisis doen we er een groter beroep op dan ooit. Hoe stemmen we onze communicatie af zodat wij ze kunnen bereiken en betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen?

Ria Goedhart

Ria Goedhart is werkzaam bij het Seminarium voor​ Orthopedagogiek aan de​ Hogeschool Utrecht. Zij is​ ontwikkelaar en docent bij de​ opleiding Master Educational​ Needs, het schoolontwikkelingstraject voor sociaal-emotioneel leren PAD en de cursus​ Begeleiden van Nieuwkomers op​ school. In 2018 kwam haar boek​ Samenleren op een superdiverse​ school uit. Binnen het Europees​ Project SIREE werkt zij​ momenteel in samenwerking met​ de Gemeente Middelburg aan​ een project Ouderbetrokkenheid​ en met de UCR aan het ontwikkelen van een minor over​ Nieuwkomersonderwijs voor de Pabo. Voor de Archipelscholengroep​ ontwikkelt zij samen met het team van TEC Walcheren een Trauma Preventie​ Programma. Ria verzorgt modules, cursussen, lezingen en workshops over het​ onderwijs aan nieuwkomers met betrekking tot Sociaal Emotioneel Leren &​ Meertaligheid, Ouderbetrokkenheid en Trauma & Veerkracht.

Meer informatie

 • Concrete tips om multimedia/tools/apps in te zetten.
  Zie PDF in bijlage. Werkbladen Sociaal Emotioneel Leren Thuis in Nederlands-Arabisch-Engels-Farsi-Pools-Portugees-Spaans-Tigriny. 
 • Praktische tips voor de communicatie:

   • Houd rekening met de thuistaal
   • Houd rekening met de culturele achtergronden
   • Wees concreet
   • Gebruik persoonlijke contactmomenten
   • Maak gebruik van een tolk
   • Maak gebruik van vertaalsites, maar zorg dat je oogcontact bewaart
   • Geef brieven mee in de thuistaal
   • Gebruik korte zinnen
   • Spreek rustig
   • Gebruik geen Jip en Janneke taal
   • Zoek naar een gemeenschappelijke een taal, bijvoorbeeld het Engels
   • Ondersteun de communicatie visueel (maar overdrijf niet)