Tutorials kansrijk adviseren

Het Lerarencollectief kreeg de afgelopen tijd behoorlijk veel vragen binnen over het schooladvies. Bijvoorbeeld vragen over het al dan niet meenemen van de zachte leerlingkenmerken en over twijfels binnen de advisering aangezien toetsresultaten minder betrouwbaar zijn of zelfs wegvallen.
Juist in een tijd waarin we minder kunnen vertrouwen op de harde resultaten van onze leerlingen wordt er een flink beroep gedaan op de expertise van een schoolteam.

In oktober 2020 bracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met andere onderwijspartners de ‘handreiking schooladvisering’ uit. Een handreiking waarin relevante literatuur verzameld is over de overgang van PO naar VO; geschikt voor leraren die zich voor het eerst bezighouden met de schooladviezen, maar ook voor leraren die nog eens kritisch naar hun eigen handelen willen kijken.

Het Lerarencollectief heeft deze handreiking samen met Pedro de Bruyckere inhoudelijk kritisch bekeken en vertaald in zes korte tutorials. Aanvullend heeft het Lerarencollectief wetenschappelijke artikelen geselecteerd voor verdieping op de inhoud van de tutorials.

In de reeks tutorials komen de volgende vraagstukken aan bod:
-Waarom verdient elke leerling een zo passend mogelijk advies?
-Waarom hebben we soms een verkeerd beeld van een leerling?
-Hoe een passend advies geven?
-Nu of later?
-Vijf misvattingen over het maken van een schooladvies.

-Advies in tijden van Corona?

Waarom verdient elke leerling en zo passend mogelijk advies?

Arco Harink (leraar groep 8) presenteert in vierenhalve minuut waarom elke leerling een zo passend mogelijk advies verdient.

Titel: Beter adviseren: waarom verdient elke leerling een zo passend mogelijk advies?
Lengte: 4:34

Waarom hebben we soms een verkeerd beeld van een leerling?

Dymphy Weerstand (leraar groep 8) presenteert in zes minuten waarom we leerlingen te hoog of te laag inschatten en welke leerlingkenmerken we meenemen binnen onze adviezen.

Titel: Waarom hebben we soms een verkeerd beeld van een leerling?
Lengte: 6:04

Hoe een passend advies geven?

Marco de Leeuw (leraar groep 8) presenteert in ruim 3 minuten welke gegevens we waarom wel en niet mee moeten nemen in het opstellen van het advies.

Titel: Waarom hebben we soms een verkeerd beeld van een leerling?
Lengte: 3:25

Nu of later …

Marco de Leeuw (leraar groep 8) presenteert in ruim 2 minuten of je met het opstellen van je advies rekening houdt met de gegevens van nu of met mogelijkheden in de toekomst.

Titel: Nu of later …
Lengte: 2:22

Vijf misvattingen over het maken van een schooladvies

Arco Harink (leraar groep 8) presenteert in ruim 4 minuten welke misvattingen vaak gemaakt worden binnen de schooladvisering.

Titel: Vijf misvattingen over het maken van een schooladvies
Lengte: 4:21

Advies in tijden van corona

Dymphy Weerstand (leraar groep 8) presenteert in ruim 4 minuten welke uitdagingen er zijn rond de advisering in tijden van corona.

Titel: Advies in tijden van corona
Lengte: 4:22