Privacyverklaring

De vereniging Het Lerarencollectief respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. De vereniging heeft daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. De vereniging; wie zijn wij?

Wij zijn het Lerarencollectief. Met dit collectief zijn wij een vereniging van leerkrachten, opgericht door Jan van der Ven en Thijs Roovers in februari 2020.

KvK-nummer: 77221257
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: het Lerarencollectief
Statutaire zetel:  gemeente Leeuwarden
Internetadres: www.lerarencollectief.nl
E-mailadressen:  lerarenraad@lerarencollectief.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 04-02-2020
Datum akte van oprichting:  03-02-2020
Activiteiten: SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging
Het behartigen van de belangen van leerkrachten in het onderwijs (niet zijnde het aangaan van CAO’s ten behoeve van haar leden) en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Website:  https://lerarencollectief.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens; wat er waarom

2.1 Om te onderzoeken of u lid kunt worden van het Lerarencollectief, voor het voeren van de (leden)administratie en de communicatie met de leden zijn de volgende gegevens vereist en worden zij om die reden door het Lerarencollectief verwerkt:

 • uw e-mailadres (zodat u met uw persoonlijke account kunt inloggen op de website van het Lerarencollectief);
 • uw geslacht;
 • uw voor- en achternaam;
 • uw adres en woonplaats;
 • uw telefoonnummer;
 • uw beroep; en
 • uw rekeningnummer.

2.2 Voor het goed en volledig functioneren van de website wordt (ook) uw IP-adres verwerkt.

2.3 Het Lerarencollectief zal andere persoonsgegevens enkel verwerken indien daartoe een wettelijke verplichting of een (ander) gerechtvaardigd belang bestaat of indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

3. De website

3.1 De website van het Lerarencollectief draait op WordPress. Er worden voor de website van het Lerarencollectief (lerarencollectief.nl) om een goede en volledige werking van de website te kunnen garanderen. Meer specifiek worden de volgende cookies aangemaakt:

 • __stripe_mid
 • aviaCookieConsent
 • aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled
 • aviaPrivacyMustOptInSetting
 • aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar
 • tk_ai
 • wordpress_logged_in_****
 • wordpress_sec_****
 • wordpress_test_cookie
 • wp_postpass_****
 • wp-settings-7 óf wp-settings-8
 • wp-settings-time-7 óf wp-settings-time-8

3.2 Omdat andere leerkrachten / leden ook teksten en afbeeldingen kunnen tonen, kunnen wij voor die specifieke inhoud geen verantwoordelijkheid dragen. Wanneer u zich niet aanmeldt en dus niet akkoord gaat met deze voorwaarden, krijgt u deze inhoud ook niet te zien. Houdt er rekening mee dat alle content op de website, ook als deze door derden is geplaatst, bij wet kan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

3.3 Er wordt geen gebruik gemaakt van gebruikertellers of andere analyses.

4. Het delen van uw gegevens

4.1 Voor het versturen van (bulk)mail is het Lerarencollectief genoodzaakt gebruik te maken van een mailservice (zoals Amazon SES). Bij het versturen van (bulk)mail wordt er gebruik gemaakt van externe servers, waardoor uw e-mailadres bij deze verwerker zichtbaar is.

4.2 De beheerder van de website heeft toegang tot alle pagina’s, waaronder het ledenadministratiesysteem. De beheerder van de website beschikt derhalve ook over de verwerkte persoonsgegevens. Het Lerarencollectief draagt er door middel van een bewerkersovereenkomst zorg voor dat uw privacy ook in dat kader wordt bewaakt.

4.3 Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Wel is het mogelijk dat er via het Lerarencollectief, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief, teksten of afbeeldingen van derden (met een commercieel karakter) worden getoond.

5. Bewaartermijn

5.1 De door het Lerarencollectief verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

5.2 Wanneer u zich als lid uitschrijft bij het Lerarencollectief zullen uw gegevens worden verwijderd, tenzij de wet voorschrijft dat dit niet is toegestaan, tenzij het Lerarencollectief nog een ander gerechtvaardigd belang heeft bij het bewaren van uw gegevens of tenzij u daartoe toestemming voor geeft. Na het uitschrijven is herregistratie op hetzelfde e-mailadres mogelijk.

6. Uw rechten

6.1 U heeft (soms) recht op inzage, rectificatie en/of wissing van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met het bestuur van het Lerarencollectief. Ieder verzoek tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, worden beantwoord.

7. Slotbepalingen

7.1 Het Lerarencollectief past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van het privacybeleid worden opgenomen.

7.2 Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur van het Lerarencollectief via webmaster@lerarencollectief.nl.