Dossiers

Goed geïnformeerd aan het werk zijn. Weten wat er speelt in én rondom je vak. Het Lerarencollectief zet zich in op inhoudelijke dossiers. Om jouw stem te laten horen en om jou te laten weten wat er gebeurt. In het onderwijs én in de politiek. Zo gaan we het sámen, zélf doen.

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Kansrijk Adviseren

Onderwijsbevoegdheden

Lerarentekort

Passend onderwijs

Nationaal Onderwijs Programma