Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Wereldoriëntatie, vragen stellen en verbanden leggen

Welke vragen kan je stellen, welke modellen kan je gebruiken voor de samenhang en hoe kan je zaakvakken aan elkaar koppelen.

Andre Gilara

Andre Gilara is al meer dan 30 jaar montessorileerkracht en geeft les aan groep 6, 7 en 8 op de Anninksschool in Hengelo. Zijn specialisatie is kosmische educatie (onderwijs in samenhang). Zijn streven is een integratie tussen de kernvakken en zaakvakken. Daarvoor gebruikt hij zijn Yurlspagina’s. In 2020 is Andre ambassadeur van de bibliotheek Hengelo. Hij heeft ook de basis gelegd voor de begrijpendlezenmethode ‘Overal Tekst’ en is een voorstander van het concept ‘de bieb op school’.

Meer informatie

Onderzoeksvragen stellen

http://www.mijneigenproject.nl/denkvragen-stellen.html

https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/lessuggestie/5-w-vragen-en-1-h-vraag/

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/01/Blooms-Taxonomy-v1.pdf

https://www.vernieuwenderwijs.nl/de-taxonomie-van-bloom-vaak-verkeerd-gebruikt-maar-zo-werkt-het-wel/

 

Grej of the day

https://grejoftheday.nl/

https://grejoftheday.nl/onderzoek-biedt-ondersteuning-voor-grej-of-the-day/

http://learninglab.psych.purdue.edu/downloads/2006_Roediger_Karpicke_PsychSci.pdf

 

Theorie

Conceptmapping, dualcoding en meer leertips

https://leer.tips/tip/leer-leerlingen-te-schematiseren/

https://leer.tips/tip/dual-coding/

https://leer.tips/tip/ga-actief-aan-de-slag-met-leerstof/

https://leer.tips/tip/maak-schemas-van-je-leerstof/

https://leer.tips/tip/maak-ezelsbruggetjes/

https://leer.tips/tip/zo-schrijf-je-een-samenvatting/

Leesbevordering

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury

Wat is kosmische educatie?

http://www.kosmisch-concreet.nl

https://onderwijsinsamenhang.blogspot.com

https://school.bighistoryproject.com/bhplive#

Yurls-pagina’s geschiedenis/aardrijkskunde

https://onderwijsinsamenhang.yurls.net/nl/page/1001963#boxes-container

https://onderwijsinsamenhang.yurls.net/nl/page/1104260#boxes-container

Vogels vergelijken

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids

Canon

Werkblad Willem van Oranje https://www.entoen.nu/doc/Werkbladen_Vensterplaten/Werkblad_Willem_van_Oranje.pdf

Docentenhandleiding Willem van Oranje

https://www.entoen.nu/doc/Handleidingen_Vensterplaten/Handleiding_Willem_van_Oranje.pdf

Topografie oefenen

https://www.topo-basis.nl/index.html

Bouw je eigen land

Vandenbroucke, Pieter ISBN 9789492616197

https://boekenopschool.nbdbiblion.nl/aanbod/bouw-je-eigen-land

 

Natuur

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/09/nederlandse-jeugd-kent-weinig-diersoorten

https://www.freekvonk.nl/meesterfreek/

YouTube-kanaal van meester Freek

https://www.youtube.com/channel/UCkH3AsxZuMMWeySCcFSiB8w

Download diereninformatiekaarten

https://kennisrijk.online/wildlands-dierenplacemats-vol-leesplezier.html?vakgebied=lespakketten&filter=1

Raakvlakken Curriculum.nu

Mens en natuur

MN10.1 – Heelal en tijd – Primair Onderwijs (Planeten)

Kinderen leren over verschillen tussen planeten in ons zonnestelsel (te denken valt aan zwaartekracht, temperatuur, dampkring).

MN03.1 – Onderzoeken (Onderzoeksvragen en Taxonomie van Bloom)

Kinderen leren vragen te stellen vanuit verwondering en systematisch naar antwoorden op deze vragen te zoeken.

Kinderen leren onderscheid te maken tussen een alledaagse vraag en een onderzoeksvraag.

MN04.4 – Relaties en verbanden (Op zoek naar samenhang)

(gevolg – oorzaak)

Kinderen leren

  • zich af te vragen wat de oorzaak of oorzaken van een gebeurtenis is/zijn en zich af te vragen of deze gebeurtenis zelf weer
  • de oorzaak is van een nieuwe gebeurtenis.
  • verbanden te leggen tussen verschillende waarneembare en niet-waarneembare gevolgen en oorzaken.
  • aan de hand van bewijzen hun eigen ideeën over oorzaak-gevolg relaties te ondersteunen of te weerleggen.

Nederlands

NL7.1 – Leesmotivatie en literaire competentie (Gebruik van de bieb op school/leesbevordering)

Kinderen ontwikkelen hun literaire competentie en werken aan hun leesmotivatie. Ze maken kennis met een breed aanbod aan literaire teksten, leren leesgesprekken voeren en zelf teksten te creëren.

Mens en maatschappij

MM02.1 – Tijd en chronologie  (10 tijdvakken)

Kinderen ontwikkelen een historisch referentiekader (tijdsindeling en oriëntatiekennis), waarmee ze kennis over eenvoudige historische gebeurtenissen in een historische context kunnen plaatsen.

MM01.1 – Plaats en ruimte (100 plaatsen Nederland, Europa, de wereld)

Kinderen leren plaatsen/gebieden lokaliseren aan de hand van geografische aanduidingen

(zoals windrichtingen, evenaar, halfrond) en in termen van afstand en “in de buurt van”;