Update aanpak lerarentekort

Update aanpak lerarentekort

Afgelopen donderdag 24 juni mocht ik, Dymphy, namens jullie naar Den Haag om daar in kleine setting op het ministerie van OCW verder te spreken over de aanpak van het lerarentekort. De kleine setting was onder andere door de coronamaatregelen en omdat het in het echt wat prettiger spreekt. Eindelijk heb ik andere bestuurders in het echt mogen ontmoeten. Aan tafel zat ik met bestuurders van FvOv, AOb, Vereniging Hogescholen en de VO-Raad samen met Inge Vossenaar van het ministerie. De belangrijkste vraag die er gesteld werd was: Wat heb je nodig om door te kunnen bouwen aan een duurzame oplossing voor het lerarentekort? Het was een prettig en open gesprek waarin we het volgende inbrachten:

De leraar van vandaag wil ook op korte termijn iets merken van een duurzame aanpak. Focus op korte en lange termijn is belangrijk! Daarin moet ook een oplossing voor de werkdruk en de salariskloof terug te zien zijn. Juist in deze tijd merken we allemaal dat de vacatures je om de oren vliegen en dat niet iedere plek opgevuld gaat worden door het tekort dat er is. We merken om ons heen dat veel leraren het echt pittig hebben, ook deze laatste weken.

Het imago van het beroep moet door de beroepsgroep zelf aangepakt worden met een breed gedragen beroepsbeeld. Hierin is het proces het bepalend.

De georganiseerde beroepsgroep moet op alle facetten van de aanpak betrokken zijn. Niet alleen voor de ‘vorm’.

We blijven pleiten voor structurele investeringen in het onderwijs om zo een tienjarenplan uit te kunnen gaan rollen waarin de duurzaamheid gewaarborgd wordt.

De conclusie van het gesprek was dat er meer uitgewerkt moet worden de komende tijd, zodat we inhoudelijk verder kunnen praten over de onderdelen van de aanpak. De volgende bijeenkomst zal halverwege augustus zijn.

Wil je nou meer weten en eens mee sparren met mij? Meld je dan aan voor de ledenraad lerarentekort!

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

De onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gingen op maandag 31 mei met elkaar in gesprek over de voortgang van het Actieplan. Voordat zij in gesprek gingen, stuurden wij een brief met ons perspectief op de gang van zaken, de nood die wij zien en wat er volgens ons moet gebeuren. Platform VVVO en FvOv ondertekenden deze brief ook. Klik hier voor de brief die wij stuurden.