Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Bewegingsonderwijs op afstand

Matthijs Jansen beschrijft de moeilijkheden en het belang van bewegingsonderwijs in deze situatie. Hij laat zien hoe je met een aantal aanpassingen bewegingsonderwijs op afstand kunt geven. In deze tutorial krijg je tips hoe je spelen, bewegen en leren kunt combineren en hoe je ouders hierbij kunt betrekken.

Matthijs Jansen

Matthijs Jansen is nu 10 jaar leerkracht in het basisonderwijs. Daarvoor was hij na zijn sportopleiding gaan leren en werken in de jeugdzorg. Toch heeft hij voor het onderwijs gekozen, omdat hij in het overbrengen van kennis zijn passie vindt. Maar ook het positief beïnvloeden van het gedrag d.m.v. sport en spel kan hij mooi in het onderwijs combineren. Dit krijgt vooral vorm met De Spelles. Met De Spelles laat hij op social media en op de website zien hoe je met leuke spellen iedereen met plezier kunt laten bewegen.

Meer informatie

Concrete bewegingsoefeningen en spellen:

Extra informatie en tips

Over het belang van bewegen binnen het primair onderwijs is er veel onderzocht en bekend.

Ook bij kleuters is veel mogelijk: