loonkloof po-vo

500 miljoen euro voor loonkloof PO-VO

500 miljoen euro voor loonkloof PO-VO
Het demissionaire kabinet steekt 500 miljoen euro in het verminderen van de loonkloof van leraren en schoolleiders tussen het PO en VO, zo bleek afgelopen week bij de Algemene Politieke Beschouwingen. De afgelopen jaren is er meermaals gestaakt; zo stond het Zuiderpark en het Malieveld vol met duizenden boze leraren en ondersteuners uit alle onderwijssectoren. Hun boodschap ‘investeer in onderwijs’ is alsnog opgepikt door het demissionaire kabinet.

De loonkloof is met deze investering nog niet gedicht, maar het is een mooie vervolgstap richting het dichten ervan. Hiervoor is nog zo’n 400 miljoen euro nodig. Laten we hopen dat deze investering deel uit maakt van het nieuwe regeerakkoord. Het dichten van de loonkloof is één stap, hoe we zelf naar ons beroep kijken en hoe anderen dat doen is tevens heel bepalend om nieuwe leraren aan te trekken en het lerarentekort aan te pakken.

Wij steunen de vakbonden die zich inzetten voor aantrekkelijk salaris en we verwachten dat zij alles op alles zullen zetten om deze 500 miljoen op de juiste plek terecht te laten komen: bij de lonen van leraren, ondersteuners en schoolleiders. Wij zullen dit nauwlettend volgen en richten ons op het beroepsbeeld, opdat we geloven dat een eerlijk salaris én een aantrekkelijk beroepsbeeld veel nieuwe leraren aan kan trekken en daarmee het lerarentekort aangepakt wordt.

Tijdelijk extra salaris

Tijdelijk extra salaris

In verschillende media is te lezen dat leraren extra geld krijgen op scholen met uitdagende leerlingen om het werk aantrekkelijker te maken.

https://nos.nl/artikel/2394928-tijdelijk-extra-salaris-voor-personeel-op-scholen-met-achterstanden

Het als maar groeiende lerarentekort en de druk op het onderwijs schreeuwt om aandacht en structurele investeringen.

Het Lerarencollectief probeert iedere keer aan iedere overlegtafel te laten zien wat de leraar nu en in de toekomst nodig heeft. We vinden dat het beroep aantrekkelijker gemaakt moet worden door een eerlijker salaris voor álle leraren en een herkenbaar beroepsbeeld met een carrièreperspectief. Op dit moment zijn de uitwerkingen nog in volle gang en de overleggen zijn zelfs weer gestart in de zomervakantie. We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.