Tijdelijk extra salaris

Tijdelijk extra salaris

In verschillende media is te lezen dat leraren extra geld krijgen op scholen met uitdagende leerlingen om het werk aantrekkelijker te maken.

https://nos.nl/artikel/2394928-tijdelijk-extra-salaris-voor-personeel-op-scholen-met-achterstanden

Het als maar groeiende lerarentekort en de druk op het onderwijs schreeuwt om aandacht en structurele investeringen.

Het Lerarencollectief probeert iedere keer aan iedere overlegtafel te laten zien wat de leraar nu en in de toekomst nodig heeft. We vinden dat het beroep aantrekkelijker gemaakt moet worden door een eerlijker salaris voor álle leraren en een herkenbaar beroepsbeeld met een carrièreperspectief. Op dit moment zijn de uitwerkingen nog in volle gang en de overleggen zijn zelfs weer gestart in de zomervakantie. We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.