Denk mee over onderwijsthema’s po+vo

Wat zijn in jouw dagelijks werk als onderwijsprofessional belangrijke thema’s? Voor welke onderwerpen in de klas en op school zie je graag praktische aanbevelingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt onderwijsprofessionals (po/vo) die willen meedenken over thema’s voor de ontwikkeling van nieuwe leidraden. In deze leidraden worden kennis en inzichten uit onderzoek toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor scholen.

Laat je stem horen

Het NRO wil met de leidraden graag aansluiten bij thema’s die leven in de onderwijspraktijk. Wat vind jij belangrijke onderwijsthema’s om nieuwe leidraden voor te ontwikkelen? Je kunt kiezen uit een lijst met thema’s en zelf thema’s aandragen. Laat je stem horen en geef voor maandag 7 november aan welke onderwerpen jij belangrijk vindt.

Kijk voor meer informatie en het reactieformulier op Onderwijskennis.nl

Denk je ook mee met Groeikracht?

Met Groeikracht willen we bottom-up een verbeter- en onderzoekscultuur in scholen tot stand brengen. We starten met een verbeterdoel vanuit het team, zodat dit goed aansluit bij de specifieke schoolsituatie. Om een goede invulling te geven aan de begeleiding en de werkvormen die we binnen Groeikracht willen gebruiken, zoeken we een aantal leraren en schoolleiders die met ons mee willen denken. Welke werkvormen zijn effectief in de praktijk? Welke interventies waren succesvol? Wat werkt absoluut niet? Aan wat voor soort begeleiding heb je behoefte? Zomaar een aantal vragen die we je graag voorleggen.

Het Nationaal Groeifonds investeert in Ontwikkelkracht, een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs en dat de kwaliteit van het onderwijs duurzaam wil versterken. Het programma Ontwikkelkracht verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn intensief betrokken en hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Daarom deze oproep:
Wie wil er online meedenken om Groeikracht verder vorm te geven vanuit de onderwijspraktijk?
We hebben twee opties voor deze sessie:

– woensdag 9 november van 16:00 -17:00 uur
– donderdag 10 november van 19:00-20:00 uur

Ben je lid van het Lerarencollectief? Dan kun je je aanmelden via de Ledenomgeving.

Ben je (nog) geen lid? Voor slechts 1 euro per maand* sluit je je bij ons aan en maak je het mogelijk dat we, als leraren  met leraren, ons vakmanschap vertegenwoordigen. Klik hier voor meer informatie.

*In de CAO-PO ligt vastgelegd dat jij beschikt over een persoonlijk professionaliseringsbudget van 500 euro per jaar. Dit budget mag jij zelf uitgeven aan jouw persoonlijke professionalisering. Omdat een beroepsvereniging ook bijdraagt aan je professionalisering mag je, als leraar in het primair onderwijs, van de 50 euro lidmaatschap, 38 euro terugvragen aan je bestuur. Je betaalt dus zelf slechts 1 euro per maand.

Lerarencollectief stapt uit overleg Passend Onderwijs

Afgelopen week kwam in het nieuws de volgende kop veelvuldig naar voren: ‘AOb stapt uit overleg Passend Onderwijs met ministerie’. Niet alleen de AOb stapte uit dit overleg, maar ook het Lerarencollectief.

In november 2020 heeft het Lerarencollectief een Position Paper naar de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer verstuurd. Deze Position Paper is besproken in het debat over Passend Onderwijs en de aanbevelingen zouden worden meegenomen in de Verbeteraanpak Passend Onderwijs. Afgelopen week hebben wij moeten constateren dat er onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan de signalen die leraren geven. Zo is de basis om Passend Onderwijs te verzorgen nog steeds niet op orde, maar wordt er al wel gesproken over een versnelde aanpak richting inclusiever onderwijs. Daarnaast is er geen ruimte om beleid te maken op dat wat de leraar onderwijsinhoudelijk nodig heeft om Passend Onderwijs of Inclusiever Onderwijs vorm te geven. Ook stijgt het aantal thuiszitters en zitten er weer meer leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs dan vóór de invoering van Passend Onderwijs. Tot slot ontbreekt het aan passende zorg voor de leerling en ondersteuning voor de leraar.

Het Lerarencollectief heeft geen vertrouwen meer in de huidige werkwijze van het Ministerie van OCW en stapt daarom uit het overleg met het ministerie. Om wél aangehaakt te blijven en vanuit de inhoud van ons vak input te kunnen blijven geven zal er eens per maand een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter van het Lerarencollectief en directeur OCW. Door middel van gespreksrondes met leraren zal worden vastgesteld of, hoe én op welke elementen van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs het Lerarencollectief nog input zal blijven geven.