Tutorials welbevinden

Het onderwijs staat onder druk. We hebben niet alleen te maken met dalende leerprestaties, maar er zijn ook zorgen over het welbevinden van leerlingen en leraren. Het Lerarencollectief presenteert 15 tutorials rondom welbevinden, waarin experts uit onderzoek en praktijk vertellen over effectieve interventies voor in jouw klas of in jouw team op school.

De tutorials zijn opgesteld door samenwerking binnen de kenniscommunity. De kenniscommunity is voor onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in het PO, VO en SO. We delen hier ervaringen en praktijkkennis over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk, passend bij het Nationaal Programma Onderwijs.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de onderwijsorganisaties, beroepsgroep-organisaties en OCW. We werken vanuit een centraal thema en starten nu met het thema welbevinden.