Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs

Omgaan met stress bij het online lesgeven tijdens deze crisis

De transitie naar online onderwijs is eigenlijk een hele steile leercurve. Om het voor jezelf behapbaar te houden, kan het helpen om voor jezelf een veilige leeromgeving te worden. Hoe zit het met jouw gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie?

Irene van der Spoel

Irene van der Spoel is docent bij Hogeschool Utrecht en houdt zich via haar website www.TodaysTeachingTools.com veel bezig met digital onderwijs.

Meer informatie

Gratis boekje over afstandsonderwijs

Gratis online cursus over afstandsonderwijs

ABC verwijst naar de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan.

  • Het oerartikel over deze motivatietheorie is:
    Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.
  • Dit is een overzichtsartikel over wat deze theorie betekent rond werk:
    Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C. H., & Rosen, C. C. (2016). Review of

Self-Determination Theory’s Basic Psychological Needs at Work. Journal of Management, 42(5), 1195-1229.
Dit is de meer toegankelijke versie: https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2016_2_10.pdf

In ons taalgebied werken verschillende onderzoekers rond deze theorie waaronder Maarten Van Steenkiste die met Deci & Ryan samenwerkt. Hij legt het uitgebreid uit in deze video https://www.youtube.com/watch?v=v316Ew3Cwnk

Ook in de Kennisrotonde is er aandacht voor deze theorie, maar dan vooral voor de motivatie van leerlingen:

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/094-Antwoord-Leerkrachtgedrag-zelfstandig-leren.pdf

Een andere theorie die vermeld wordt in deze video is de Cognitive Load Theory van John Sweller.

Het artikel waar Irene naar verwijst:

  • Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive science12(2), 257-285.

De theorie in het Nederlands: