Ledenvergadering 2023

Ledenvergadering 2023

Beste collega,

Wij nodigen je uit voor de online Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 7 juni 2023 om 19:30 uur. De link voor de vergadering vind je op onze ledenpagina.

Tijdens de ALV zullen we terugkijken op het afgelopen jaar, verantwoording afleggen over onze uitgaven en met de leden in gesprek gaan over de toekomst. Voor dit laatste punt hebben we een notitie toegevoegd.

Agenda:

 1. Opening, mededelingen vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 2022 vaststellen
  Notulen, vragen en/of opmerkingen graag vóór 6 juni naar de secretaris
 3. Terugblik activiteiten afgelopen jaar
 4. Afscheid Bart Staijen en Lusanne Stap
 5. Financieel verslag penningmeester en kascommissie
 6. Toekomst Lerarencollectief
  Notitie: gesprek over hoe verder met het Lerarencollectief
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, heb je vragen voor de rondvraag of wil je je afmelden voor de ALV, mail dan naar de secretaris: dymphy@lerarencollectief.nl.

We zien je graag op woensdag 7 juni 19:30 uur in Teams! Tot dan!

Namens de Lerarenraad van het Lerarencollectief,

Dymphy Weerstand
Secretaris van het Lerarencollectief