Vacature lid Lerarenraad PO – Inhoudelijk expert

Sinds de oprichting in maart 2020 heeft het Lerarencollectief zich gericht op het in positie brengen van de leraar in het onderwijskrachtenveld. En met succes: Er is zeggenschap teruggewonnen over het vakmanschap van de leraar, professionalisering, bevoegdheid en opleiding. Het Lerarencollectief zorgt ervoor dat het vakmanschap van de leraar wordt gezien, gehoord en bevraagd.

Functieomschrijving
Een lid van de Lerarenraad wordt benoemd door de leden voor een periode van één jaar met een maximum van drie jaar. De Lerarenraad functioneert op basis van collegiaal bestuur en zoekt als lid een inhoudelijk expert. Een lid van de Lerarenraad combineert deze bestuurlijke functie met het werk als leraar voor de klas.

De Lerarenraad fungeert als het vertegenwoordigend orgaan van de beroepsvereniging. Het Lerarencollectief draagt bij aan het laten zien, horen en bevragen van het vakmanschap van de leraar. Daarom richten we ons handelen op vier elementen: organiseren, agenderen, adviseren en initiëren. We organiseren het gesprek over het vakmanschap van de leraar tussen leraren onderling en tussen leraren en anderen. We agenderen onderwijsinhoudelijke vraagstukken die het vakmanschap van de leraar betreffen op relevante tafels en brengen potentiële oplossingsrichtingen in. We adviseren leraren, bestuurders, besluitvormers en relevante spelers vanuit ons vakmanschap op thema’s die ons beroep aangaan en we nemen initiatief waar we kansen of noodzaak zien om dit vakmanschap te laten zien, horen en bevragen.

Profiel

 • Je bent leraar in het primair onderwijs.
 • Je bent bereid om voorop te lopen als het gaat om vakmanschap en de inhoud van ons vak.
 • Je doet er alles aan om je collega-leraren geïnformeerd en betrokken te houden.
 • Je vertegenwoordigt je collega-leraren met plezier, vanuit expertise en gezaghebbendheid.
 • Je bent bereid om samen met je collega’s uit de Lerarenraad het Lerarencollectief verder inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven.
 • Je doet er alles aan om leraren beter in positie te krijgen binnen een maatschappelijk, politiek en strategisch onderwijskrachtenveld dat steeds voor nieuwe uitdagingen zorgt.
 • Je hebt kennis van het onderwijskrachtenveld, beschikt over enige politieke sensitiviteit en weet je beroepsgroep ook in de media goed te vertegenwoordigen.
 • Je hebt onderwijskundig inhoudelijke kennis.
 • Je leest graag onderzoeken en/of onderwijskundige stukken, kunt de kern eruit halen en dat delen met de collega’s van de Lerarenraad PO en de kwartiermakers VO.
 • Je opereert open en transparant naar je achterban toe, waarbij je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
 • Je onderscheidt je als onderwijsprofessional op ervaring, expertise, gezaghebbendheid en/of bestuurlijke kwaliteiten.

Benoeming en arbeidsvoorwaarden
De Lerarenraad wordt benoemd door de leden van het Lerarencollectief. Via een sollicitatieprocedure zal het bestuur een voordracht doen aan de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering benoemt de kandidaat tot lid van de lerarenraad. Als lid van de Lerarenraad ontvang je een vergoeding voor 0,2fte, gebaseerd op het maximale lerarensalaris.

Solliciteren
Een sollicitatie met CV kan je sturen naar lerarenraad@lerarencollectief.nl. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 10 juni 2022! Bij vragen maakt Sharon Martens, voorzitter, graag tijd voor je: 06-52366708.

> Download vacature tekst in PDF