Stand van zaken curriculumherziening

Over de curriculumherziening kan een boekenkast vol worden geschreven. Er is de afgelopen jaren in onderwijsland veel gebeurd rondom de herziening van ons curriculum. Waar staan we nu en wat doet het Lerarencollectief hierin?

De curriculumherziening is een traject bedoeld om de huidige kerndoelen en eindtermen voor PO en VO te actualiseren. Deze herziening is hard nodig. De laatste herziening heeft plaatsgevonden in 2006, een tijd met Hyves en toen de smartphone nog niet bestond. De afgelopen jaren zijn er vakken en vakgebieden bijgekomen die nog niet of onvoldoende staan beschreven. Denk hierbij aan digitalisering, burgerschap, maar ook wetenschap en techniek. Hier is wel wetgeving voor gemaakt, maar nog niet verwerkt in de landelijke doelen. De afgelopen jaren zijn er veel onderwerpen voor scholen bijgekomen, maar is er niets uit ons aanbod verdwenen. Dit zorgt voor overladenheid van ons curriculum, iets wat we dagelijks voelen in onze klas.

Kortom, In het proces van bijstelling van ons curriculum staat de komende periode veel te gebeuren. Wat staat er te gebeuren en wat zijn onze voorgenomen speerpunten in dit proces? Praat met ons mee bij de online klankbordsessie over de curriculumherziening op dinsdag 10 mei, vanaf 19.30 uur. Meer informatie: https://lerarencollectief.nl/leden/ 

Meer info over de curriculumherziening vind je op deze pagina