Lusanne Stap verkozen tot lid van de Lerarenraad

Op de extra Algemene Ledenvergadering van het Lerarencollectief is Lusanne Stap met 53% van de stemmen gekozen tot lid van de Lerarenraad. Lusanne is sinds 2009 werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Naast leerkracht is ze ook procesbegeleider van haar leerteam, MT-lid, vertrouwenspersoon, de sociale veiligheidscoördinator en is ze lid van de Leesknokploeg. Lusanne Stap volgt Marco de Leeuw op die in mei heeft aangegeven te stoppen.

Met Lusanne gaat het Lerarencollectief verder bouwen aan een sterke beroepsvereniging die het vakmanschap van de leraar als uitgangspunt van handelen neemt en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Vertegenwoordiging wordt vormgegeven door leraren die voor een vaste periode zitting nemen in de ‘Lerarenraad’; het vertegenwoordigend orgaan van het Lerarencollectief. De leden van de Lerarenraad worden voorgedragen, maar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.