WELKE LERAAR MAG JOU VERTEGENWOORDIGEN IN DE LERARENRAAD?

Op woensdag 6 juli 2022 vindt er een extra ledenvergadering plaats van het Lerarencollectief. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een nieuw lid voor de Lerarenraad PO benoemd.

Na een sollicitatieprocedure zijn er drie kandidaten uitgekozen. Op de ledenpagina stellen deze drie kandidaten zich voor! Vervolgens kunnen de leden van het Lerarencollectief op de kandidaten stemmen. Tijdens de extra ledenvergadering zal de kandidaat met de meeste stemmen worden benoemd tot lid van de Lerarenraad.

Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Vertegenwoordiging wordt vormgegeven door leraren die voor een vaste periode zitting nemen in de ‘Lerarenraad’; het vertegenwoordigend orgaan van het Lerarencollectief. De leden van de Lerarenraad worden voorgedragen, maar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.