Het Lerarencollectief over… Masterplan basisvaardigheden

De huidige minister van OCW, Dennis Wiersma, investeert de komende jaren € 1 miljard in het onderwijs.

Wij staan positief tegenover het streven middelen vrij te maken om schoolleiders en leraren beter te faciliteren, vanuit het idee dat zij daardoor hun werk goed kunnen doen, focus kunnen aanbrengen in hun curriculum en hun ambities waar kunnen maken. De vraag is in hoeverre het Masterplan Basisvaardigheden daarbij gaat helpen.

In ons artikel laten we zien welke goede punten en kritische tegengeluiden we bij leraren ophaalden ten aanzien van dit nieuwe plan.