Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

‘Slob verbetert passend onderwijs met 25 maatregelen’, met deze kop opent de Rijksoverheid op 4 november hun nieuwsbericht over het verbeterplan aangaande passend onderwijs. Op 16 november staat de evaluatie van passend onderwijs gepland in de Tweede Kamer. In voorbereiding op deze evaluatie schreef Minister Slob een Kamerbrief en een verbeteraanpak.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan deze stukken. Na het presenteren van het Rapport passend onderwijs en het organiseren van de Thema-avond is ook het Lerarencollectief gevraagd mee te denken in deze plannen. De grote lijn van de verbeteraanpak stond al, maar toch hebben wij de stem van de leraar nog goed kunnen laten horen. Op een aantal essentiële punten werd er voorbij gegaan aan de leraar of dát waar wij leraren tegen aan lopen. Met de uitkomsten uit de enquête konden wij duidelijk maken waar de knelpunten zaten en wat er volgens ons écht nodig was.

De verbeteraanpak is een plan voor de komende 15 jaar en moet gezien worden als de stip op de horizon. Het Lerarencollectief gaat actief deelnemen in de verdere uitwerking van deze plannen. Steeds weer zullen wij onze achterban bevragen en samen gaan we naar die stip op de horizon toe werken. Voor onze leerlingen, voor goed onderwijs! Samen staan we sterk!

Het nieuwsbericht van de Rijksoverheid kan hier geopend worden. De Kamerbrief en de volledige verbeteraanpak zijn hiernaast te downloaden.

Als Lerarencollectief hebben wij de stukken aandachtig doorgenomen, naast de uitslagen van onze enquête gelegd en beoordeeld wat de plussen en delta’s in deze stukken zijn. Ter voorbereiding op het debat in de Tweede Kamer hebben wij een reactie geschreven op deze stukken (position paper) en deze zowel formeel bij de griffier ingediend als persoonlijk naar de onderwijswoordvoerders van de verschillende partijen gestuurd. De position paper is hiernaast te downloaden.