Het Lerarencollectief en het dossier onderwijsbevoegdheden

Vakmanschap is de eerste pijler van het Lerarencollectief (zie strategisch plan). Hierin staat beschreven dat wij als beroepsgroep zelf over de beroepsstandaarden gaan. We stellen ze zelf op, bij en vast. Leraren gaan over wie zich leraar mag noemen, op die manier bewaken we samen de beroepskwaliteit. Een andere pijler is betrokkenheid door directe inspraak. Onderwijsbevoegdheden is een complex en onbekend dossier waarbij leraren nog onvoldoende geïnformeerd zijn (pijler 2 Informatiepositie leraren). Vanuit deze pijlers heeft de Lerarenraad actief de dialoog gezocht met Commissie Onderwijsbevoegdheden om inspraak te waarborgen, te informeren en het proces kritisch te volgen.  

Tijdlijn