Tijdelijk extra salaris

Tijdelijk extra salaris

In verschillende media is te lezen dat leraren extra geld krijgen op scholen met uitdagende leerlingen om het werk aantrekkelijker te maken.

https://nos.nl/artikel/2394928-tijdelijk-extra-salaris-voor-personeel-op-scholen-met-achterstanden

Het als maar groeiende lerarentekort en de druk op het onderwijs schreeuwt om aandacht en structurele investeringen.

Het Lerarencollectief probeert iedere keer aan iedere overlegtafel te laten zien wat de leraar nu en in de toekomst nodig heeft. We vinden dat het beroep aantrekkelijker gemaakt moet worden door een eerlijker salaris voor álle leraren en een herkenbaar beroepsbeeld met een carrièreperspectief. Op dit moment zijn de uitwerkingen nog in volle gang en de overleggen zijn zelfs weer gestart in de zomervakantie. We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Update aanpak lerarentekort

Update aanpak lerarentekort

Afgelopen donderdag 24 juni mocht ik, Dymphy, namens jullie naar Den Haag om daar in kleine setting op het ministerie van OCW verder te spreken over de aanpak van het lerarentekort. De kleine setting was onder andere door de coronamaatregelen en omdat het in het echt wat prettiger spreekt. Eindelijk heb ik andere bestuurders in het echt mogen ontmoeten. Aan tafel zat ik met bestuurders van FvOv, AOb, Vereniging Hogescholen en de VO-Raad samen met Inge Vossenaar van het ministerie. De belangrijkste vraag die er gesteld werd was: Wat heb je nodig om door te kunnen bouwen aan een duurzame oplossing voor het lerarentekort? Het was een prettig en open gesprek waarin we het volgende inbrachten:

De leraar van vandaag wil ook op korte termijn iets merken van een duurzame aanpak. Focus op korte en lange termijn is belangrijk! Daarin moet ook een oplossing voor de werkdruk en de salariskloof terug te zien zijn. Juist in deze tijd merken we allemaal dat de vacatures je om de oren vliegen en dat niet iedere plek opgevuld gaat worden door het tekort dat er is. We merken om ons heen dat veel leraren het echt pittig hebben, ook deze laatste weken.

Het imago van het beroep moet door de beroepsgroep zelf aangepakt worden met een breed gedragen beroepsbeeld. Hierin is het proces het bepalend.

De georganiseerde beroepsgroep moet op alle facetten van de aanpak betrokken zijn. Niet alleen voor de ‘vorm’.

We blijven pleiten voor structurele investeringen in het onderwijs om zo een tienjarenplan uit te kunnen gaan rollen waarin de duurzaamheid gewaarborgd wordt.

De conclusie van het gesprek was dat er meer uitgewerkt moet worden de komende tijd, zodat we inhoudelijk verder kunnen praten over de onderdelen van de aanpak. De volgende bijeenkomst zal halverwege augustus zijn.

Wil je nou meer weten en eens mee sparren met mij? Meld je dan aan voor de ledenraad lerarentekort!

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

Input aanpak lerarentekort in Tweede Kamer

De onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gingen op maandag 31 mei met elkaar in gesprek over de voortgang van het Actieplan. Voordat zij in gesprek gingen, stuurden wij een brief met ons perspectief op de gang van zaken, de nood die wij zien en wat er volgens ons moet gebeuren. Platform VVVO en FvOv ondertekenden deze brief ook. Klik hier voor de brief die wij stuurden.

Lerarencollectief te gast bij Educaution

Op woensdagavond 26 mei was Dymphy Weerstand te gast bij Educaution om mee te praten over het onlangs verschenen advies van de Onderwijsraad over de brede brugklas van drie jaar. Zij schoof aan als groep 8 leraar en mocht vertellen hoe zij tegen het advies aankijkt.

Benieuwd naar de uitzending?

Klik hier voor de uitzending van Educaution #38

Klik hier voor het advies van de Onderwijsraad Later selecteren, beter differentiëren

newspaper

Commissie Onderwijsbevoegdheden

newspaper

Wetsvoorstel schoolonderwijs jonge en oudere kind

Advies in tijden van corona

Vijf misvattingen over het maken van een schooladvies

Nu of later …

Hoe een passend advies geven?

Corona

Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

Thema-avond Passend Onderwijs

Rapport Passend Onderwijs

Dag van de Leraar – School Take Over

Peiling € 140 miljoen van prestatiebox naar …

Peiling Passend Onderwijs

Update week 36

In de update van vandaag:

  • Voorrang op testen voor leraren
  • De lerarenbeurs
  • Evaluatie Passend Onderwijs

Links

Debat Corona en Onderwijs: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/onderwijs-en-corona-v-primair-en-voortgezet-onderwijs
Kamerstukken Lerarenbeurs: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D33336&did=2020D33336

Bekijk volledig bericht met peiling

Update week 35

In de update van vandaag:

Bekijk volledig bericht met poll

Update week 28

Peiling over maatregelen