Voorstel:

Steeds meer landen om ons heen sluiten de scholen in verband met het coronavirus. In Nederland blijven de scholen vooralsnog geopend, onder andere vanwege de opvangfunctie ten aanzien van wat het RIVM de ‘vitale structureren’ noemt (oa zorg, politie, brandweer). Uiteraard vindt het Lerarencollectief dat onderwijs en opvang twee wezenlijk verschillende dingen zijn, maar we begrijpen ook dat een crisissituatie ook crisismaatregelen met zich meebrengt. Tegelijkertijd heerst er grote onduidelijkheid bij leraren en op scholen.

Ondertussen bereiken ons steeds meer signalen dat totale klassen thuis zitten en scholen zelf tot sluiting overgaan, iedere school neemt begrijpelijk zijn eigen regie bij het uitblijven van landelijke regie. Een gevolg is onder andere dat nu juist de opvang van kinderen met ouders werkzaam in die ‘vitale structuren’ onder druk staat.

Wij zijn benieuwd naar de bereidheid van leraren om die opvangfunctie voor onder andere onze zorg-, politie- en brandweercollega’s te verzorgen, op het moment dat er wellicht alsnog tot landelijke sluiting van scholen wordt overgegaan. In de comments onder de stelling lezen we graag het waarom achter jullie eens/oneens en jullie ideeën over het verzorgen van de opvang van de ‘vitale structureren’, zodat we uiteindelijk er samen voor kunnen zorgen dat de piekbelasting op de zorg beperkt wordt. #FlattenTheCurve