Reactie op rapport Onderwijsraad: Publiek karakter voorop

Op dinsdag 7 december publiceerde de Onderwijsraad een advies hoe om te gaan met het private aanbod binnen ons onderwijs.

“Het is onwenselijk dat binnen een school allerlei aanbieders private vormen van onderwijs geven waarop de leraren geen zicht hebben en die zij niet kunnen beïnvloeden. Zo kunnen leraren namelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. In een maatschappelijk speelveld dat steeds verandert, is het dus belangrijk dat de professionele zeggenschap door leraren en schoolleiders niet uit handen wordt gegeven en bij aan private aanbieders terechtkomt.” – Uit: Publiek karakter voorop, blz. 23  

Het is een rapport dat zeker de moeite waard is om te lezen en om ook eens binnen en buiten jouw school te bespreken. Hoe maakt jouw school gebruik van private partijen en krijgen alle kinderen evenveel kansen? Wat kan jij als leraar doen en wat de school en jouw bestuur? Bekijk de website en het advies via deze link.

De reactie van het Lerarencollectief en andere lerarenorganisaties is hier te downloaden.